dormakaba

dormakaba styrenhet 91 15

Styrenhet 91 15 kan tillsammans med registreringsenhet användas som online-underterminal för alla typer av passagelösningar. Kombinationen är alltid online och ger tillsammans med en styrenhet ökad säkerhet inom företaget. Den separata konstruktionen mellan dörrstyrningen och läsarenheten ger en dörrnära kabeldragning och möjliggör kommunikation i säkra områden. Läsaren har ett maximalt skydd mot manipulation.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • Dörrstyrenhet 91 15 kan installeras på en DIN-skena. Kabas anslutna registreringsenhet överför datan till dörrstyrenheten via en kodad förbindelse. Den kontrollerar datan, beslutar om tillträdet samt styr och övervakar passagepunkten.
  • Den separata registreringsenheten monteras enkelt vid den aktuella passagepunkten.
  • Kommunikationen är krypterad.
  • Medarbetarna identifierar sig med sin RFID-bricka vid registreringsenheten. Användningen sker utan fysisk kontakt.
  • En stor central lampsymbol och en akustisk signal signalerar beslutet om tillträde till användaren.
  • Olika driftlägen ger en optimal integrering i de olika Kaba-systemen.
  • Stöd för RFID-standarderna LEGIC prime och advant samt MIFARE Classic och DESFire.
  • Installationen är enkel.

Dokument