dormakaba

dormakaba bordsläsare 91 08

Bordsläsare 91 08 är avsedd för läsning och skrivning på LEGIC- och MIFARE-RFID-användarmedia i form av kort eller nycklar som används inom tidsregistreringar eller passagekontroll.

  • Enkel läsning från och skrivning på LEGIC- eller MIFARE-media
  • Överföring av MIFARE-säkerhetsnyckel till online-terminaler
  • Användbar som kodningsstation för LEGIC- och MIFARE-media
Ladda ner

Produktdetaljer

Bordsläsaren ansluts till en dator via ett USB-gränssnitt. Enheten identifieras och installeras automatiskt av Windows och är driftklar på några få minuter. Med hjälp av passande programvaruverktyg skrivs säkerhetsnycklar på säkerhetskortet via bordsläsaren eller överförs från säkerhetskortet till i företaget installerade terminaler för tidsregistrering eller passagekontroll.

Dessutom finns det ett verktyg, med vilket LEGIC-data kan läsas från eller skrivas på ett media som sedan lämnas vidare till en applikation för tolkning. Därmed utgör bordsläsaren en viktig del vid t ex besökshantering, tilldelande av tidsbegränsade behörigheter och för integrering i system för personalmatsalar eller loggfunktion.

Product downloads