dormakaba

Biometriska läsare

I vissa situationer passar det inte med ID-kort, eller så är det inte tillräckligt. ID-kort kan tappas bort, glömmas, ges till någon annan eller manipuleras. Vissa säkerhetsmiljöer kräver att användarens identitet verifieras exakt, vilket orsakar betydande kostnader om det skall ske manuellt.

Det mest korrekta och kostnadseffektiva sättet att identifiera människor är genom biometri, och dormakaba är en ledande specialist på området. Ett fingeravtryck kan inte stjälas eller ges till någon annan. Och en biometrisk läsare kostar mycket mindre än säkerhetsvakter.

exos och dess låskomponenter kan programmeras för att använda fingeravtryck som enda identitetsmedium eller i tillägg till ett passerkort i identifikationssyfte. Detta är ett snabbt, bekvämt och enkelt sätt att säkerställa unik användaridentifiering.

Ytterligare biometriska teknologier (t.ex. irisskanning) kan lätt integreras, tack vare befintliga gränssnitt.

Ladda ner

Produktdetaljer

  • Välj mellan identifikation (biometrik istället för passerkort) eller identitetsverifikation (biometrik i tillägg till passerkort).
  • Ger betydande besparingar eftersom man slipper felaktiga bokningar och rättelser. Om biometri används som enda indentifiering tillkommer inga kostnader för tillverkningen av passerkort.
  • Ger juridisk säkerhet – du vet med bestämdhet vem som identifierades och när.
  • Biometri är lätt att använda. Det krävs ingen utbildning av de anställda.
  • Skyddar personuppgifter, eftersom fingeravtryck inte kan kopieras eller återskapas.
  • Biometriska identiteter kan distribueras till terminaler på flera platser samtidigt, så dina anställda kan logga på omedelbart oavsett var de befinner sig.
  • exos kan konfigureras för att använda den passerkortsfria ”identifieringsmetoden” eller (i länder med strängare kontroller för skydd av persondata) ”verifikationsmetoden”, eller båda samtidigt, så du kan skräddarsy säkerheten så att den möter din organisations behov, oavsett var du befinner dig i världen.

Dokument