dormakaba

Kabas passermedia – mer än bara smarta kort

Varje användare behöver en ”nyckel”, det vill säga ett passermedia. Dessa finns med diverse olika utseenden och former, exempelvis smarta kort/passerkort, ID-kort, nyckelringar, kombinerade mekaniska och elektroniska nycklar, etc.

Produktdetaljer

Du kan använda Kabas passermedia med flexibilitet, beroende på ditt användningsområde och den bekvämlighetsnivå du behöver. Samma media kan användas för samtliga nedanstående funktioner:

  • Tidsbaserade tillträdesrätter för ökad säkerhet. Du definierar vem som skall ha tillträde var och när.
  • Alla händelser kan registreras på respektive användarmedia (loggfilen)
  • Flera ytterligare funktioner, exempelvis kontantlösa betalningar, tids- och närvaroregistrering, säkra utskrifter, tillgång till maskiner, etc.
  • Flera möjliga teknologier, inklusive Legic prime, Legic advant, Mifare, etc.
  • Central mjukvara underlättar administrationen, t.ex. borttagning av tillträdesrättigheter vid förlust av användarmedia.