dormakaba

Säkerhetskaruselldörrar

Säkra områden kräver tillförlitlig identifiering och isolering av tillträdesberättigade personer

KTV Secure – an intelligent combination of elegance and safety that is ideal for almost any building with a security zone. The KTV SECURE is characterized by its high flexibility. It is available as a three- or four-wing version, each offering ...

Mångsidiga Orthospersonslussar: Effektiva, exakta, säkra

 • Geryon security revolving doors - SRD-E01

  Geryon säkerhetskaruselldörrar och säkerhetsvändkors

  Säkra områden kräver tillförlitlig identifiering och isolering av tillträdesberättigade personer

 • KTV_Secure_054076_1200x1200.jpg

  KTV SECURE

  KTV Secure – an intelligent combination of elegance and safety that is ideal for almost any building with a security zone. The KTV SECURE is characterized by its high flexibility. It is available as a three- or four-wing version, each offering ...

 • Orthos security interlocks - PIL-S01

  Orthos personslussar

  Mångsidiga Orthospersonslussar: Effektiva, exakta, säkra