dormakaba

Låshus DL 710

Låshus i Telloserien. Fallås med cylinder- och tryckefunktion. Låsurtag enligt SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208. Låset har som standard inmonterad bricka för uppreglingsnyckel. Uppreglingsknapp och blindbricka för uppregling ingår (gäller ej 20pack). Mått: Låsstolpe 225mm x 22mm, Låsdjup 64mm, Dorndjup 50mm.