dormakaba

Låshus DL 700

Låshus i Telloserien. Fallås med cylinderfallfunktion. Låsurtag enligt SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208. Låset har som standard inmonterad bricka för uppreglingsnyckel. Uppreglingsknapp och blindbricka för uppregling ingår. Varianter: Sym, Sym med inmonterad uppreglingsknapp ver 1, Sym med inmonterad blindbricka ver 2. Mått: Låsstolpe 225mm x 22mm, Låsdjup 64mm, Dorndjup 50mm.