dormakaba

Låshus 1233

Fallregellås för in- och utvändiga utrymningsdörrar. Tillverkat enligt EN 12209. Låsurtag i enlighet med NS 3155 och SS 817383.Fallås med 14 mm fallutsprång. Vändbart fall för höger- eller vänsterhängning. Fallkolven manövreras med cylinder, vred eller nödutrustning och/eller dörrtrycke. Spärrfall för automatisk förregling av cylinderfall. Cylinderfall kan inte hållas inne.Stolpe och fallkolv i rostfritt stål. Låshus av stål. Låsen uppfyller kraven på branddörr. Kan levereras med mikrobrytare.