dormakaba

Låshus 1225

Dubbelfallås utan spärrknapp eller vaktmästarnyckel för inner- och ytterdörrar. Tillverkat enligt EN 12209. Låsurtag i enlighet med NS 3155 och SS 817383.Lås med två fallkolvar med 14 mm fallutsprång. Vändbart fall för höger- eller vänsterhängning. Cylinderfall manövreras med nyckel eller vred. Tryckesfall manövreras med dörrtrycke, nyckel eller vred. Cylinderfall kan inte hållas inne. Spärrfall för automatisk förregling av cylinderfall.Stolpe och fallkolv i rostfritt stål. Låshus av stål. Låsen uppfyller kraven på branddörr.