dormakaba

Fallås

I dormakabas låsserier finns låshus och slutbleck för alla tänkbara krav och lösningar.

Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

Fallås med cylinderfallfunktion.

Fallås med cylinder- och nödutrymningsfunktion

Dubbelfallås med spärrknapp för uppställning av cylinderfall

Dubbelfallås med vaktmästarnyckel för uppställning av cylinderfall.

Dubbelfallås utan spärrknapp eller vaktmästarnyckel

Fallregellås för in- och utvändiga utrymningsdörrar.

Låshus i Smalprofil SE serien.

Låshus i Smalprofil SE serien.

Låshus i Smalprofil

Låshus i Smalprofil

Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

Fallås med cylinderfunktion

 • DL710_night_latch.jpg

  Låshus DL 710

  Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

 • DL700

  Låshus DL 700

  Fallås med cylinderfallfunktion.

 • DL7007

  Låshus DL 7007

  Fallås med cylinder- och nödutrymningsfunktion

 • 1222

  Låshus 1222

  Dubbelfallås med spärrknapp för uppställning av cylinderfall

 • 1224

  Låshus 1224

  Dubbelfallås med vaktmästarnyckel för uppställning av cylinderfall.

 • 1225

  Låshus 1225

  Dubbelfallås utan spärrknapp eller vaktmästarnyckel

 • 1233

  Låshus 1233

  Fallregellås för in- och utvändiga utrymningsdörrar.

 • DL600

  Låshus DL 600

  Låshus i Smalprofil SE serien.

 • DL610

  Låshus DL 610

  Låshus i Smalprofil SE serien.

 • DL6163

  Låshus DL 6163

  Låshus i Smalprofil

 • DL6053

  Låshus DL 6053

  Låshus i Smalprofil

 • DL4115

  Låshus DL 4115

  Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

 • DL3115

  Låshus DL 3115

  Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

 • DL3015

  Låshus DL 3015

  Fallås med cylinderfunktion