dormakaba

Fallås

I dormakabas låsserier finns låshus och slutbleck för alla tänkbara krav och lösningar.

Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

Fallås med cylinderfallfunktion.

Fallås med cylinder- och nödutrymningsfunktion

Dubbelfallås med spärrknapp för uppställning av cylinderfall

Dubbelfallås med vaktmästarnyckel för uppställning av cylinderfall.

Dubbelfallås utan spärrknapp eller vaktmästarnyckel

Fallregellås för in- och utvändiga utrymningsdörrar.

Låshus i Smalprofil SE serien.

Låshus i Smalprofil SE serien.

Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

 • DL710_night_latch.jpg

  Låshus DL 710

  Fallås med cylinder- och tryckefunktion.

 • Låshus DL 700

  Fallås med cylinderfallfunktion.

 • Låshus DL 7007

  Fallås med cylinder- och nödutrymningsfunktion

 • Låshus 1222

  Dubbelfallås med spärrknapp för uppställning av cylinderfall

 • Låshus 1224

  Dubbelfallås med vaktmästarnyckel för uppställning av cylinderfall.

 • Låshus 1225

  Dubbelfallås utan spärrknapp eller vaktmästarnyckel

 • Låshus 1233

  Fallregellås för in- och utvändiga utrymningsdörrar.

 • Låshus DL 600

  Låshus i Smalprofil SE serien.

 • Låshus DL 610

  Låshus i Smalprofil SE serien.

 • Låshus DL 4115

  Fallås med cylinder- och tryckefunktion.