dormakaba

Hakregellås

Det bästa skyddet får du om du väljer ett lås med hakregel som greppar tag i dörrkarmen. dormakaba erbjuder flera olika varianter av denna typ av lås.

  • Finns med 90˚ och 360˚ vridning
  • Passar i låsurtag enligt SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208
  • Finns som tvåfunktionslås
  • De flesta hakregellås är försäkringsgodkända
  • De flesta hakregellås kan förses med microbrytare

Nya DL 9195 - Hakregellås med grepp i dörrkarm

Tryggare och enklare DL 9195 har samma fördelar som ett traditionellt hakregellås och har dessutom ytterligare utvecklats för att öka säkerheten ännu mer. Med hakregellås DL 9195 blockeras tryckesfallet så dörren alltid behåller sin position. 

I låst läge kan inte handtaget tryckas ned vilket medför att tryckesfallet inte rubbas och dörren alltid bibehåller sin plats i optimalt läge. Eftersom tryckesfallet är fixerat fungerar det också som ett extra hinder vid inbrottsförsök. Vid låst läge är dörren tätt fixerad mot karmen och isolerar värme och ljud mer effektivt än vad en dörr med traditionellt lås gör. Dörren är också enklare att låsa upp eftersom låskolven inte belastas, om dörren exempelvis rubbats vid kontroll efter låsning.

Försäkringsgodkända hakregellås med 360˚ vridning

Låshus för entrédörrar där godkänd låsenhet önskas. Alla lås är CE-certifierade och försedda med inbyggt borrskydd. 360° nyckelvridning i regelns rörelseriktning. Vändbart tryckesfall av rostfritt stål tillåter anpassning för vänster- eller högersvängd dörr. Hakregel ger kopplande förband mellan dörr och karm vilket förhöjer säkerheten. Används tillsammans med dörrtrycke, låscylinder och cylinderbehör samt slutbleck.

Hakregellås med 90˚ vridning

Låshus för ytter- och innerdörrar. Alla lås är CE-certifierade. 90º nyckelvridning i regelns rörelseriktning. Vändbart tryckesfall av rostfritt stål tillåter anpassning för vänster- eller högersvängd dörr. Används tillsammans med dörrtrycke, låscylinder och cylinderbehör alternativt toalettbehör samt slutbleck.