dormakaba

Låshus DL 912

Låshuset skall monteras med dubbel rund cylinder alternativt runt återfjädrande vred (dormakaba 2572) på dörrens insida. 

  • Certifierat enligt EN 12209 och SSF 3522
  • Klass 3 och kan ingå i av försäkringsbolaget godkänd låsenhet.
  • Varianter: Sym, Sym Big pack, Sym med mikrobrytare, Osym.
  • Låsurtag enligt SS 81 73 83, NS 3155, SFS 5208
  • Mått: Låsstolpe 225mm x 22mm
  • Låsdjup 64mm
  • Dorndjup 50mm.