dormakaba

Låshus 1219

Fallregellås för inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav. Låshus ska monterasmed dubbelcylinder eller vred med returfjäder. Tillverkat enligt EN 12209. Låsurtag i enlighet med NS 3155 och SS 817383.Fall-regellås med 21 mm regelutsprång och
14 mm fallutsprång. Vändbart tryckesfall för höger- eller vänsterhängning. Regeln tvångsmanövreras med 360 graders vridning på nyckeln. Regeln manövreras med cylinder eller vred. Fallkolven manövreras med dörrtrycke.Stolpe, regel och fallkolv i
rostfritt stål. Låshus av stål. Låsen uppfyller kraven på branddörr. Kan levereras med mikrobrytare.