dormakaba

Godkända regel/hakregellås 360°

I dormakabas låsserier finns låshus och slutbleck för alla tänkbara krav och lösningar.

Regellås med cylinder- och tryckefunktion.

Hakregellås med cylinder- och tryckesfunktion. Låshus för dörrar med extra säkerhetskrav.

Hakregellås med cylinderfunktion. Används som extralås/ nattlås

Tvåfunktions låshus för privata hem när hemmabekväm och bortasäker funktion är önskvärd.

Hakregellås med cylinder- och tryckesfunktion. Låshus för dörrar med extra säkerhetskrav.

Tvåfunktionshakregellås med cylinder- och tryckesfunktion.

Fallregellås för inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav.

Fallregellås för inner- och ytterdörrar

Regellåshus för inner- och ytterdörrar med cylinderfunktion

Låshus till inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav.

Låshus till inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav.

Låshus i Smalprofil SE serien. Hakregellås med cylinderfunktion.

Låshus i Smalprofil NO serien. Hakregellås med cylinderfunktion.

Låshus i Smalprofil FI serien. Hakregellås med cylinderfunktion.

Regellås med cylinder- och tryckefunktion.

 • DL912

  Låshus DL 912

  Regellås med cylinder- och tryckefunktion.

 • DL919

  Låshus DL 919

  Hakregellås med cylinder- och tryckesfunktion. Låshus för dörrar med extra säkerhetskrav.

 • DL909

  Låshus DL 909

  Hakregellås med cylinderfunktion. Används som extralås/ nattlås

 • DL9192

  Låshus 9192

  Tvåfunktions låshus för privata hem när hemmabekväm och bortasäker funktion är önskvärd.

 • DL9195

  Låshus 9195

  Hakregellås med cylinder- och tryckesfunktion. Låshus för dörrar med extra säkerhetskrav.

 • DL91925

  Låshus DL 91925

  Tvåfunktionshakregellås med cylinder- och tryckesfunktion.

 • 1248

  Låshus 1248

  Fallregellås för inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav.

 • 1219

  Låshus 1219

  Fallregellås för inner- och ytterdörrar

 • 1241

  Låshus 1241

  Regellåshus för inner- och ytterdörrar med cylinderfunktion

 • 1410

  Låshus 1410

  Låshus till inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav.

 • 1411

  Låshus 1411

  Låshus till inner- och ytterdörrar med extra säkerhetskrav.

 • DL 809

  Låshus DL 809

  Låshus i Smalprofil SE serien. Hakregellås med cylinderfunktion.

 • DL8030

  Låshus DL 8030

  Låshus i Smalprofil NO serien. Hakregellås med cylinderfunktion.

 • Låshus DL 2035

  Låshus i Smalprofil FI serien. Hakregellås med cylinderfunktion.

 • DL012

  Låshus DL 012

  Regellås med cylinder- och tryckefunktion.