dormakaba

MINIREAD KORTLÄSARE

MiniRead är en kortläsare för entrédörrar i flerbostadshus. De boende kan alltid öppna dörren med nyckelbricka eller en NFC-anpassad telefon. Med MiniRead är det enkelt att ställa in olika säkerhetsnivåer.

  • Hög driftsäkerhet
  • Krypterad kommunikation (RAPID)
  • Driftspänning 12 – 30V DC (24V DC i kombination med RAPID)
  • Tillträde med kod, nyckelbricka, NFC-telefon
  • Enkel programmering med kort eller NFC-telefon
  • Väderbeständig knappsats/läsare

Produktdetaljer

Med MiniRead monterad vid entrédörren, kan de boende alltid öppna med nyckelbricka eller en NFC anpassad telefon. Dagtid kan läsaren fungera som ett kodlås vilket ger en ökad tillgänglighet för besökare. Nattetid krävs nyckelbricka eller NFC-telefon. För ökad säkerhet kan man kräva unik PIN-kod i tillägg till nyckelbrickan.
För ytterligare tillgänglighet kan MiniRead användas till att styra en dörrautomatik. Vid en godkänd passage öppnar inte bara låset utan dörren ställer sig också i öppet läge för att underlätta passage med t.ex. barnvagn eller rullstol.

MiniRead gör det möjligt att välja fritt mellan olika elektroniska lås som t.ex. elslutbleck, eltryckeslås, motorlås eller RAPID motorslutbleck. En installation med MiniRead och motorslutbleck blir mycket säker då kommunikation mellan kortläsaren och slutblecket är krypterad. Läsaren visar också låsets status.
Administrering av läsaren sker med NFC-telefon och App. Boknings- och hantverkarfunktionen underlättar underhåll av byggnaden. Fritt val av låscylinder och dörrtrycke.