dormakaba

DEL Eltryckeslås

DEL-serien består av flera modeller eltryckeslås. Alla är fallås där fallen blockeras i låst läge och frisläpps med spänning på eller av. De är också utrustade med indikeringar för låst/olåst, dörr öppen/stängd, fall förreglad/oreglad samt trycke aktivt/i vila.

  • Standard SIS låsurtag
  • Dorndjup 50mm
  • Rättvänd/omvänd
  • Mekanisk utrymning från insidan (7102)
  • Driftspänning 12 eller 24V DC
  • Potentialfria återkopplingar

Produktdetaljer

För utvändiga och invändiga dörrar med lägre krav på säkerhet. Eltryckeslås har ett stort användningsområde som daglås kombinerat med passerkontroll. Installation av eltryckeslås medför både användarvänlighet och trygghet vid utrymning.

DEL 7101
Fallås där fallkolven dras in med dörrtrycket. Ut- och invändig tryckesfunktion är elektriskt styrda.

DEL 7102
Fallås där fallkolven dras in med dörrtrycket. Utvändig tryckesfunktion är elektriskt styrd. Tryckesroddaren är delad så att inre tryckesfunktion alltid är aktiv. Detta möjliggör utrymning från insidan utan extra utrustning.