dormakaba

Dörrstängare

Dörrstängare med glidskena med EASY OPEN-teknik i XEA-design

Glidskenedörrstängare för innerdörrar i XEA-design

Frisving-dörrstängare med glidskena

Dörrstängaren med glidskena i Contur-design

För brand- och rökavskiljande dörrar

Dörrstängare med glidskena med EASY OPEN-teknik i Contur-design

Basdörrstängare med glidskena med EASY OPEN-teknik.

Dörrstängare med standardarm och öppningsbromsfunktion

Dörrstängare med standardarm

Dörrstängare med standardarm och öppethållningsfunktion

Golvdörrstängare för dubbeldörrar

Dörrstängare som är dold i överkarmen.

Golvdörrstängarsystem för alla dörrtyper

Universal golvdörrstängare

Dold dörrstängare med karmskiveteknik

 • TS 98 XEA Door Closer

  TS 98 XEA

  Dörrstängare med glidskena med EASY OPEN-teknik i XEA-design

 • TS 92 XEA Door Closer Iso

  TS 92 XEA

  Glidskenedörrstängare för innerdörrar i XEA-design

 • TS 97 FL XEA Free-swing slide channel door closer

  Dörrstängare TS 97 FL XEA

  Frisving-dörrstängare med glidskena

 • Door closer TS 93 System

  TS 93 System

  Dörrstängaren med glidskena i Contur-design

 • Door closer TS 99

  TS 99

  För brand- och rökavskiljande dörrar

 • Door closer TS 92 / TS 91

  TS 92/91

  Dörrstängare med glidskena med EASY OPEN-teknik i Contur-design

 • Door closer TS 90 Impulse

  TS 90 Impulse

  Basdörrstängare med glidskena med EASY OPEN-teknik.

 • Door closer TS 83

  TS 83

  Dörrstängare med standardarm och öppningsbromsfunktion

 • Door closer TS 73 V

  TS 73 V

  Dörrstängare med standardarm

 • Door closer TS 73 EMF

  TS 73 EMF

  Dörrstängare med standardarm och öppethållningsfunktion

 • BTS_84_1200x1200.jpg

  BTS 84

  Golvdörrstängare för dubbeldörrar

 • RTS_85_1200x1200.jpg

  RTS 85

  Dörrstängare som är dold i överkarmen.

 • BTS_75_V_BTS_80_1200x1200.jpg

  BTS 80

  Golvdörrstängarsystem för alla dörrtyper

 • BTS_75_V_BTS_80_1200x1200.jpg

  BTS 75 V

  Universal golvdörrstängare

 • DORMA_ITS_96_Tuerschliesser_Door_Closer_1200x1200.jpg

  ITS 96

  Dold dörrstängare med karmskiveteknik