dormakaba

Vredcylinder 2542

Oval vredcylinder.  Monteras med 2 st cylinderskruvar från insidan.

I versionen med  återfjädrande funktion säkerställs att låshusets cylinderroddare står i rätt position.