dormakaba

dormakaba webinar

Inom de närmaste veckorna kommer vi att erbjuda olika webbseminarier som kan vara intressanta för dig - på ett säkert, virtuellt avstånd. Vill du bli inspirerad eller veta mer om våra produkter? Vi har satt ihop tre olika program baserat på de allra vanligaste önskemål och frågor vi får.

• Inspirationswebinar
• Grundläggande produktintroduktion
• Företagsanpassad session tillsammans med våra partners

Det enda du behöver är:
• En Internet-anslutning
• En internetkompatibel enhet (PC, Notebook, etc.)
• Cirka. 1 timme

Har du några frågor? Kontakta Anders Berghagen
anders.berghagen@dormakaba.com


Genomförda webinar

Har du missat våra tidigare webinar? Materialet från de olika sessionerna finns under respektive webinar, i de flesta fall både som video och som pdf.

Webinar #1 | 21 april 14:00–14:45

Optimala låssystem med analoga och digitala lösningar

En inspirerande introduktion i hur dormakaba analoga och
digitala lösningar för låssystem kan skapa en säker och trygg
arbetsplats.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige
Material från webinar som pdf: Utbildning Optimala losningar 200421
Material från webinar som video: Webinar optimala lösningar 200421

  

Webinar #2 | 22 april 13:00-14:15

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning

En grundläggande utbildningssession om dörrautomatiker
i allmänhet och ED100/250 i synnerhet. Du kommer att introduceras i:

 • Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
 • Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden
 • Vanliga frågor

Talare: Rolf Erikson, utbildningsspecialist, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef SverigeMaterial från webinar som pdf: Utbildning ED100/250 200422
Material från webinar som video: Webinar ED 100/250 200422

 

Webinar #3 | 23 april 13:00-14:15

Dörrautomatik ED100/250 – en stabil och trygg lösning. Partnerutbildning.

En företagsanpassad utbildningssession om dörrautomatiker
i allmänhet och ED100/250 i synnerhet som vi utför i samarbete med våra partners. Du kommer att introduceras i:

 • Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
 • Rätt val av automatik för en säker och effektiv lösning för kunden
 • Vanliga frågor

Talare: Rolf Erikson, utbildningsspecialist, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige


Kontakta Anders Berghagen för att få tillgång till materialet från det här webinaret.


Webinar #4 | 5 maj 14:00–14:45

Vilka krav ställs på moderna entrémiljöer idag?

dormakaba_BCT_verticals_education_2_web

Trygga arbetsplatser där man kan reglera in-och utpassering på ett flexibelt och säkert sätt efterfrågas allt mer. Det ställs också höga krav på att lösningen ska passa in i moderna entrémiljöer och kunna anpassas till rådande förutsättningar och byggas ut vid behov.

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige
Material från webinar som pdf: Utbildning Moderna entrémiljöer 20200505
Material från webinar som video: Webinar Moderna entrémiljöer 20200505


Webinar #5 | 6 maj 13:00-14:15

EAD/EAC passagesystem – hur samverkar systemen?

dormakaba_BCT_verticals_office_1_webb

En grundläggande utbildningssession om EAD / EAC
passagesystem, vilka möjligheter som finns och hur
systemen kan optimeras tillsammans.
Du kommer att introduceras i:

 • Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
 • Rätt val av funktioner för en säker och effektiv lösning för kunden
 • Vanliga frågor

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material från webinar som pdf: Utbildning EAD/EAC passagesystem 200506
Material från webinar som video: Webinar EAD/EAC passagesystem 200506


Webinar #6 | 7 maj 13:00-14:15

EAD/EAC passagesystem – hur samverkar systemen?

dormakaba_BCT_verticals_education_1l_webb

En företagsanpassad och djupare utbildningssession
i EAD / EAC passagessystem- vilka möjligheter som finns och hur systemen kan optimeras tillsammans.


Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare EAD, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef SverigeKontakta Anders Berghagen för att få tillgång till materialet från det här webinaret.

​​​​​​​

Webinar #7 | 19 maj 14:00–14:45

Funktion och flexibilitet säkrar boendes trygghet och ger en vardag utan krångel

I hus med flera boende t.ex bostäder eller vårdboenden krävs
att det finns effektiva och säkra låssystem, där behöriga
enkelt ska ha tillträde till ”rätt” utrymmen och den boende
ska känna sig trygg. I det här inspirationswebinaret talar
Kenneth Sundström, affärsutvecklare på dormakaba, om
mjuk- och hårdvara som skapar trygghet för den boende och
vilka lösningar som passar i vilka boenden med fokus på exivo
och touchgo.

Talare: Kenneth Sundström, affärsutvecklare, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige

Material från webinar som pdf: Utbildning Boendes trygghet 200519
Material från webinar som video: Webinar Boendes trygghet 200519


Webinar #8 | 20 maj 13:00-14:15

ARGUS – en smart lösning vid behov av in-utpassering

En grundläggande utbildningssession om möjligheterna med sensorbarriären ARGUS för exempelvis entrémiljöer, flygplatser och skolor där höga krav ställs på in- och utpassering. Du kommer att introduceras i:

 • Funktioner, tekniska lösning och förutsättningar
 •  Rätt val av funktioner för en säker och effektiv lösning för kunden
 • Vanliga frågor

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige


Material från webinar som pdf: Utbildning Argus 200520
Material från webinar som video: Webinar Argus 200520


Webinar #9 | 26 maj 13:00-14:15

ARGUS – en smart lösning vid behov av in-utpassering

En företagsanpassad och djupare utbildningssession om
möjligheterna med sensorbarriären ARGUS för exempelvis
entrémiljöer, flygplatser och skolor där höga krav ställs på
in- och utpassering. Du kommer att introduceras i:

 • Funktioner och förutsättningar
 • Tekniska lösning och montage

Talare: Thore Wahlin, projektledare, dormakaba.
Moderator: Anders Berghagen, försäljningschef Sverige


Kontakta Anders Berghagen för att få tillgång till materialet från det här webinaret.