dormakaba

Rapportering

dormakabas varulöfte är förtroende. Vi vill att vår hållbarhetsrapportering ska uppfylla detta löfte genom att skapa mer öppenhet och hålla er informerade om vår verksamhet. Vår senaste rapport avser budgetåret 2016-2017.

​​​​​​​


Se den aktuella rapporten

Gå till arkivet

 

Carbon Disclosure Project

dormakaba förväntar sig inte, som leverantör av åtkomst- och säkerhetslösningar, att vår affärsverksamhet ska påverkas mer av klimatförändringarna  än någon annans.  Ändå är klimatförändringarna en viktig del av hållbarhet, så därför tar dormakaba fram ett kalkylblad där energi- och CO2-balansen redovisas för våra främsta produktionsanläggningar som en del i Carbon Disclosure Project (CDP) som är ett projekt för redovisning av kolutsläpp.


FN:s Global Compact

dormakaba fortsätter sitt deltagande i FN:s Global Compact-insats. Företaget åtar sig därmed, tillsammans med 10 000 andra affärsverksamheter över hela världen, att efterleva tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.