dormakaba

Miljövänliga byggnader och produktdeklararationer

Hållbarhet blir en allt viktigare faktor inom byggindustrin. Bygg- och fastighetssektorn har en stor inverkan på resurs- och energianvändning och därmed på miljön. Det krävs stora mängder råmaterial och energi för att bygga och sedan förvalta byggnader. Vid försök att minska denna stora energi- och resursförbrukning har det upprättats olika byggcertifieringssystem, däribland LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och DGNB (German Sustainable Building Council). Med hjälp av dessa system har man tagit fram hållbarhetskrav för många av de produkter som används vid uppförande av byggnader. Sådana krav är oftast inriktade på att redovisa produktens miljöpåverkan liksom på möjliga negativa hälsoeffekter. Miljödeklarationer (environmental product declarations, EPD) och hälsodeklarationer (health product declarations, HPD) har därför blivit ett viktigt inslag inom byggindustrin. Tack vare dessa hjälpmedel gör certifieringssystemen att hållbarheten vid byggnation blir öppen och mätbar. De hjälper entreprenörer och investerare att utvärdera en byggnads ekologiska och ekonomiska egenskaper.

 

Här följer en lista över de viktigaste byggcertifieringssystemen över hela världen:

  • LEED, USA, sedan 2000
  • BREEAM, Storbritannien, sedan 1990
  • DGNB, Tyskland, sedan 2008
  • Green Star, Australien, sedan 2003
  • HQE, Frankrike, sedan 2004
  • CASBEE, Japan, sedan 2001
  • MINERGIE, Schweiz, sedan 1998

 

Miljödeklarationer kan laddas ned på dormakaba Download Center.