dormakaba

Hållbarhet

För att bli en branschledare och skapa förtroende för sin affärsverksamhet erbjuder dormakaba innovativa och hållbara produkter, tjänster och lösningar. Byggbranschen, kunder, partner, lagstiftare och slutanvändare efterfrågar i allt större utsträckning ansvarsfulla affärsmetoder och miljövänliga produkter. Hållbarhet är därför en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att bli erkänd som en pålitlig branschledare. Därför utgör hållbarhet en starkt förankrad hörnsten i företagets gemensamma strategi. Läs mer om vårt åtagande, förhållningssätt, rapportering och tillhörande varudeklarationer.

Åtagande

Vi har åtagit oss att verka för en hållbar utveckling längs hela vår värdekedja i linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer.

Vi strävar efter att föra en öppen och tydlig dialog med alla intressenter för att fastställa strategier och åtgärder som bygger på klara mål och kontinuerliga förbättringar och vi rapporterar aktivt om våra framsteg.

Sustainability_Approach

Förhållningssätt

dormakaba har åtagit sig att utveckla sin hållbarhetsstrategi i linje med företagets viktigaste frågor.

Läs mer
Sustainability_Reporting

Rapportering

Vi vill uppfylla vårt varumärkeslöfte Förtroende genom att skapa öppenhet om våra hållbarhetsresultat.

Läs mer
Sustainability_Product declarations

Varudeklarationer

Hållbara produkter blir alltmer viktiga i byggbranschen.

Läs mer