dormakaba

Kvalitets- och miljöpolicy - dormakaba Sverige AB

dormakabakoncernen är ett av de tre största företagen globalt för åtkomst- och säkerhetslösningar. Med vårt starka varumärke i portföljen är vi en heltäckande leverantör av produkter, lösningar och tjänster relaterade till dörrar och säker åtkomst till byggnader och rum.

dormakaba Sverige AB följer lagar och förpliktelser som är relevanta för verksamheten, inklusive dormakabakoncernens etiska regler, uppförandekod och hållbarhetspolitik. Alla inom dormakaba Sverige deltar i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vårt kontinuerliga arbete med förbättringar och miljöskydd omfattar: 

Kvalitet

Säkerhet och kvalitet är grundläggande för hela dormakaba Sverige ABs verksamhet; i våra produkter, vår förvaltning och service. I vårt ledningsarbete för kvalitet använder vi oss av ISO 9001: 2015.

  • Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder
  • Vår ambition är att uppfattas som ett säkerhetsföretag som levererar högkvalitativa produkter och tjänster och som är förstahandsvalet bland återförsäljare, partners och slutkunder
  • Vi stämmer av resultatet av vårt arbete med våra kunder och partners en gång per år genom att genomföra en "Nöjd-kund-kundundersökning"

Miljö

Inom koncernen pågår ett aktivt arbete med miljöfrågor som årligen rapporteras i dormakaba Sustainability Report. Miljöarbetet inom dormakaba Sverige AB bedrivs med åtgärder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt försvarbara och ekologiskt motiverade. I vårt ledningsarbete för miljö använder vi ISO 14001: 2015.

  • Målet med vårt miljöarbete är att minska miljöpåverkan
  • Som ett led i vårt miljöarbete utbildas och motiveras medarbetarna så att alla är delaktiga i att förbättra vår miljöprestanda
  • Genom återvinning och kretsloppstänkande bidrar vi till att spara naturresurser
  • Vi samordnar och planerar våra transporter för att minska föroreningarna

 

Göteborg 170913

Peter Larsson
Senior Vice President AS EMEA Scanbalt