dormakaba

Kvalitets- och miljöpolicy dormakaba Sverige AB

Eskilstuna 24 September 2019

dormakabakoncernen är ett av de tre största företagen globalt inom säkerhets- och passerlösningar. Med vårt varumärke i portföljen är vi en heltäckande leverantör av produkter, lösningar och tjänster relaterade till dörrar och säker åtkomst till byggnader och rum.

dormakaba Sverige AB följer de lagar och krav är relevanta för verksamheten, inklusive dormakaba Groups etiska regler, uppförandekod och hållbarhetsstrategi. Alla inom dormakaba Sverige deltar i vårt kvalitets- och miljöarbete.

Vårt kontinuerliga arbete med förbättringar och miljöskydd omfattar:

Kvalitet

Säkerhet och kvalitet är grundläggande för hela dormakaba Sverige AB:s verksamhet: i våra produkter, för
förvaltning och service I vårt ledningsarbete för kvalitet använder vi oss av ISO 9001:2015.

  • Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder
  • Vår ambition är att uppfattas som ett säkerhetsföretag som levererar högkvalitativa produkter och tjänster. Att vara förstavalet bland åter försäljare, partners och kunder
  • Vi stämmer av resultatet av vårt arbete med ständiga förbättringar årligen med kunder och partners i en "Nöjd-kund-kundundersökning"

Miljö

Inom koncernen pågår ett aktivt arbete med miljöfrågor som årligen presenteras i ”dormakaba Sustainability Report”. Miljöarbetet inom dormakaba Sverige bedrivs med åtgärder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt försvarbara och ekologiskt motiverade. I vårt ledningsarbete för miljö använder vi oss av ISO 14001:2015.

  • Målet med vårt miljöarbete är att minska vår miljöpåverkan
  • Genom återvinning och kretsloppstänkande bidrar vi till att spara naturresurser
  • Vi samordnar och planerar våra transporter för att minska föroreningarna
  • Som ett led i vårt miljöarbete utbildas och motiveras medarbetarna så att alla är delaktiga


2019-09-24
Kenth Granljung
Senior Vice president AS EMEA Scanbalt

Thumbnail Kvalitets & miljöpolicy dormakaba Sverige AB

Kvalitets & miljöpolicy dormakaba Sverige AB

PDF 362 KB 18.11.2019

Här kan du ladda ned Kvalitets- och miljöpolicy - dormakaba Sverige AB som pdf.

Ladda ner