dormakaba
Newspapers

Utgående produkt: uppdateringsterminal 94 20

Efter det att dörrstyrenhet 91 15, med möjlighet till CardLink uppdatering introducerades, har behovet och försäljningen av 94 20 minskat, och kommer därför att utgå ur sortimentet.

Kaba evolo uppdateringsterminal introducerades i början på 2010 talet, tillsammans med kaba evolo manager.

Process för utfasning:
Under förutsättning att ingående komponenter för 94 20 finns tillgängliga, gäller nedanstående plan för utfasning:

  • Produkten börjar fasas ut: 2020.06.30
  • Sista dag för leverans av 94 20: 2023.06.30
  • Sista dag för möjlig leverans av reservdelar: 2025.06.30
  • Sista dag för produktsupport: 2028.06.30

 

För mer information, kontakta din närmaste dormakaba-säljare.