dormakaba
Newspapers

TouchGo Säkerhetslås

9 av 10 demensboenden har problem med spring i fel rum - Vartannat boende har incidenter varje vecka


En undersökning av säkerhetsföretaget dormakaba visar att många svenska äldreboenden har problem med att brukare med demenssjukdom går in i fel rum. Vartannat äldreboende har incidenter varje vecka – och nio av tio upplever det som ett problem.

Undersökningen genomfördes i oktober i år, bland totalt 148 personer i ledande ställning på vårdboenden runtom i Sverige. I 95 procent av fallen bor brukare med en demenssjukdom på hemmen.

Av resultatet framgår att hela nio av tio boenden råkat ut för att brukare går in till ett annat rum än det egna. På vartannat hem händer detta varje vecka. På 15 procent av boendena sker incidenter av det här slaget varje dag.

På frågan hur man upplever att obehöriga går in till varandras rum svarar 89 procent av respondenterna att det är ett problem. Nära tre av fem (59 %) menar att det har skapat problem för verksamheten.

– Det skapar naturligtvis stor oro bland både personal och brukare. Det kan handla om en så till synes självklar sak som att kunna lämna sina tillhörigheter framme när man går för att dricka kaffe, eller att somna på kvällen i trygg vetskap om att ingen kommer in, säger Patrik Persson, produktansvarig på säkerhetsföretaget dormakaba.

 

”Hotellås” lösning för äldreboende i Jämtland
2014 installerade Nyviksvägens äldreboende i Hammarstrand trygghetslåset Touch Go på boendets dörrar. Det är ett sensorstyrt lås som gör att dörren alltid kan öppnas inifrån, men som utifrån bara öppnas för den med behörighet. Den enskilde brukaren – och personal samt anhöriga – har en liten sändare på sig som låser upp dörren när han eller hon närmar sig sin egen dörr.

– De som bor här får känna sig hemma och trygga i sina rum utan att bli ofrivilligt störda. Det är också betydligt enklare för dem att slippa hantera traditionella nyckelknippor. Allt detta gör att vi upplever en lugnare atmosfär och att vår personal kan koncentrera sig på att umgås med och ta hand om våra boende, säger Anna-Lena Fahlén, enhetschef på Nyviksvägens äldreboende.

Initialt utvecklade dormakaba trygghetslåset för hotellbranschen – men behovet har nu visat sig vara minst lika stort inom äldreomsorgen.