dormakaba
Newspapers

Produktinformation evolo: Systemnivåer

I vår strävan att erbjuda er marknadens konkurrenskraftigaste produkter inom vårt evolo-sortiment gör vi från och med 2019-01-01 en större förändring.

Förändringen görs framförallt för att ge er möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftiga med våra produkter oavsett storlek på era installationer. Hittills har dormakaba haft ett gemensamt pris på evolo-komponenter oavsett vilket system evolo-enheten ska kommunicera med som tex evolo smart eller evolo manager.

Vi kommer from 2019-01-01 leverera våra evolo-komponenter i tre olika ”systems levels” dvs systemnivåer.

Vårt mål är att vi kommer sänka våra listpriser för de ”nya” evolo-komponenterna som ansluts mot de enklaste systemen i systemnivå 1 men även i systemnivå 2. Vår ambition är att bibehålla dagens priser på systemnivå 3 men avvikelser för enskild produkt kan förekomma. Komponenten kommer till utseendet vara exakt lika och det är enbart en firmware i komponenten som skiljer denna från det enklare till större systemet. Detta medger att en uppgradering av komponenten kan göras för att återanvända enheterna vid en uppgradering till ett ”större” system.

Vi har grupperat dessa systemnivåer enligt följande:


I vår kommande prislista kommer de nya artikelnumren att framgå för samtliga evoloprodukter i respektive systemnivå.