dormakaba
Newspapers

GDPR

GDPR i korthet

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mer information om GDPR finns hos www.datainspektionen.se

GDPR hos dormakaba Sverige AB

Den 25 maj träder den nya dataskyddlagen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft i EU. Vi på dormakaba strävar efter att göra din vardag både smart och säker och värnar om det personliga säkerheten. Vi både välkomnar och arbetar enligt allmänna dataskyddsförordningen.

Här finns vår integritetspolicy


EU General Data Protection Regulation - ​​​​​​​Guidelines for products, services and applications with personal data.