dormakaba
Newspapers

evolo alliance är certifierat av Lenel

En unik kombination av hög säkerhet, användarvänlighet, flexibilitet och ekonomi.

evolo alliance som kombinerar OnGuards online kortläsare med dormakabas standalone kortläsare är nu Lenel OAAP certifierat för OnGuard version 7.1, 7,2, 7.3 och 7.4 

 

Online eller standalone – ja tack, båda delar!

Traditionellt har passagesystem varit synonymt med installation av kablage till varje dörrmiljö och installation av elektriska lås på dörren. Detta har gett en god online-lösning där säkerhet och övervakning har varit viktiga teman. Lösningen är beprövad och fungerar bra – men det kan vara relativt kostsamt. Därför används i de flesta fallen ett online passagesystem för dörrar i skalskyddet samt för utvalda utrymmen där säkerhet och övervakning är nödvändig och högre krav finns.

 

Kontorsdörrar och dörrar till utrymmen där övervakningen inte nödvändigtvis behövs, har oftast varit utrustad med ett mekaniskt system och har därmed gett en begränsad tillgång. Med de ökande kraven på effektivitet, fjärrstyrning och flexibilitet blir inte en mekanisk lösning nödvändigtvis det optimala för en säker och effektiv drift av en byggnad eller en organisation. Med dormakaba evolo standalone-kortläsare erbjuder vi en elektronisk nyckel som gör hanteringen av dessa dörrar lika enkel som med traditionella online-kortläsare!

 

Hög säkerhet, användarvänligt och kostnadseffektivt

I evolo alliance har vi kombinerat högre säkerhet via online-kortläsare med våra flexibla och kostnadseffektiva lösningar för standalone-kortläsare. Behörighetsnivåer för standalone-kortläsare och online-kortläsare administreras i samma användargränssnitt i Lenel OnGuard. Det här gör evolo alliance till ett unikt verktyg för en trygg, säker och enkel hantering i organisationen. Alla byggnader får ett gemensamt system för åtkomstkontroll där allt konfigureras, styrs och loggas från ett och samma system.

 

evolo sortimentet

dormakaba har ett brett sortiment från digitala cylindrar, skåplås, olika typer av dörrbladsläsare samt kortläsare med reläutgångar för bl.a. hissar, automatiska dörrar, grindar. evolo sortimentet är försett med CardLink som förenklar uppdateringsprocessen för tillträdesrättigheterna och återrapporteringen på ett säkert sätt.

 

För ytterligare information kontakta:

Therese Lundberg
M: +46 705 755 660
therese.lundberg@dormakaba.com