dormakaba
Newspapers

9 av 10 demensboenden har problem med spring i fel rum

9 av 10 demensboenden har problem med spring i fel rum
– Vartannat boende har incidenter varje vecka

En undersökning av säkerhetsföretaget dormakaba visar att många svenska äldreboenden har problem med att brukare med demenssjukdom går in i fel rum. Vartannat äldreboende har incidenter varje vecka – och nio av tio upplever det som ett problem.

Undersökningen genomfördes i oktober i år, bland totalt 148 personer i ledande ställning på vårdboenden runtom i Sverige. I 95 procent av fallen bor brukare med en demenssjukdom på hemmen.

Av resultatet framgår att hela nio av tio boenden råkat ut för att brukare går in till ett annat rum än det egna. På vartannat hem händer detta varje vecka. På 15 procent av boendena sker incidenter av det här slaget varje dag.

På frågan hur man upplever att obehöriga går in till varandras rum svarar 89 procent av respondenterna att det är ett problem. Nära tre av fem (59 %) menar att det har skapat problem för verksamheten.

– Det skapar naturligtvis stor oro bland både personal och brukare. Det kan handla om en så till synes självklar sak som att kunna lämna sina tillhörigheter framme när man går för att dricka kaffe, eller att somna på kvällen i trygg vetskap om att ingen kommer in, säger Patrik Persson, produktansvarig på säkerhetsföretaget dormakaba.


Från undersökningen:
95 % av vårdboendena har brukare med en demenssjukdom
91 % av respondenterna uppger att de haft incidenter där
obehöriga gått in i fel rum
51 % av respondenterna uppger att de har incidenter varje vecka
89 % av respondenterna upplever det som ett problem,
att obehöriga går in i fel rum
59 % av respondenterna uppger att det skapat problem för
verksamheten, att obehöriga går in i fel rum

  

Om undersökningen:
Webbundersökningen genomfördes via Easyresearch på uppdrag av dormakaba. Under perioden 2 okt till den 17 okt genomfördes totalt 189 intervjuer bland personer i ledande ställning på vårdboenden i Sverige.