dormakaba
Newspapers

evolo


evolo är på alla sätt både en flexibel och komplett passerlösning. Systemet kan när som helst byggas ut på ett enkelt sätt. De digitala tillträdeskomponenterna drivs trådlöst, varför de snabbt och enkelt kan monteras i vilken dörr som helst. Befintliga, mekaniska låsanläggningar administreras utan problem och kompletteras med de digitala komponenterna i evolo. Därmed blir mekanik tillsammans med intelligent elektronik ett heltäckande passersystem.

Kaba evolo manager Action

evolo Manager

Läs mer
evolo alliance

evolo Alliance

Läs mer
dormakaba evolo smart

evolo Smart

Läs mer
c-lever pro

c-lever pro

Läs mer