dormakaba
Newspapers

Electron och Proton

Alla produkter i Electron- och Protonserien bygger på vår patenterade lösning med AddOn motorenhet – en helt ny säker lösning för motorlås som tillgodoser dagens krav.

Låsens reaktionstid är – både vid öppning och låsning – mindre än 0,5 sekunder. Den korta tiden innebär både en snabb passage och en trygg och säker låsning genom
att minska risken för obehörigt tillträde. Låsen kan självklart även hanteras manuellt med nyckel, utan inverkan på motorn.

Motorlås i Electronserien kräver ingen styrenhet då låset ger en sluten återkoppling och manövreras med driftspänning och startpuls. Prisvärda och säkra motorlås där
du endast betalar för det du behöver; Electron, helt enkelt.

Motorlåsen i Protonserien hanteras av en styrenhet med fullt krypterad kommunikation där både maximal säkerhet och användarvänlighet är högsta prioritet. Det finns även möjlighet att installera Protonserien direkt mot dormakaba MiniRead kortläsare utan styrenhet.

Sammanfattningsvis erbjuder motorlåsen i Electron- och Protonserien ett nytt och kostnadseffektivt sätt att uppgradera ett vanligt, mekaniskt låshus till en motoriserad lösning. Typiska installationsobjekt är offentliga byggnader och kontor, eller på andra platser – både inomhus och utomhus – där en hög säkerhetsnivå är önskad.Thumbnail Electron och Proton

Electron och Proton

PDF 357,49 KB 02.03.2018

Faktablad

Ladda ner
Thumbnail DML Electron motorlås

DML Electron motorlås

PDF 4,41 MB 02.03.2018

Monterings- och anslutningsanvisning

Ladda ner
Thumbnail dormakaba Motorized locks in ScanBalt 2018

dormakaba Motorized locks in ScanBalt 2018

PDF 71,53 KB 02.03.2018

Benchmark Technical and USP dormakaba Motorized locks in ScanBalt 2018

Ladda ner