dormakaba

Access Control Solutions for Corporate

The Kaba exos 9300 basic system is the cornerstone of your access management solution. Use it to resolves all your basic employees, system, user and peripheral management tasks and initiate targeted security measures as required. Kaba exos...

The efficient solution for access control, organisation and security

Förbättra effektiviteten och säkerheten samtidigt som du säkerställer gästfriheten med denna professionella besökshanteringsmodul.

Få överblick över dina mekaniska nycklar samt dina ID-kort, så att du hela tiden vet vem som har tillträde vart och hur detta sker.

Kaba exos 9300 - Module Contractor

Programmera och utfärda nya passerkort med lätthet. Hantera förlorade, ersatta och borttappade kort med en enkel klickning.

Kaba mobile access - tillträde med smarttelefon

Gör det möjligt för varje hyresgäst att administrera sina egna tillträdesrättigheter autonomt i ett delat användarsystem, vilket säkerställer integriteten och säkerheten för deras data.

Få din parkering att täcka sina egna kostnader genom effektiv hantering av parkeringsplatserna samtidigt som du minskar köer och utsläpp.

Skydda förvaringen av nycklar enkelt, effektivt och med komplett spårbarhet och minimera därmed förluster.

The access control system for all fields of application

The subsystem for SAP and other HR host systems

The most relevant basic modules and options for MATRIX Professional

The modern WEB-based time management system

 • Kaba exos

  Kaba exos 9300 - Base System

  The Kaba exos 9300 basic system is the cornerstone of your access management solution. Use it to resolves all your basic employees, system, user and peripheral management tasks and initiate targeted security measures as required. Kaba exos...

 • Behörighetshantering Kaba exos 9300

  Behörighetshantering

  The efficient solution for access control, organisation and security

 • Passerkontroll - Besökshantering

  Besökshantering

  Förbättra effektiviteten och säkerheten samtidigt som du säkerställer gästfriheten med denna professionella besökshanteringsmodul.

 • Passerkontroll - Mekanisk nyckelkontroll

  Mekanisk nyckelkontroll

  Få överblick över dina mekaniska nycklar samt dina ID-kort, så att du hela tiden vet vem som har tillträde vart och hur detta sker.

 • exos Contractor

  Kaba exos 9300 - Module Contractor

  Kaba exos 9300 - Module Contractor

 • Passerkontroll - Hantering av passerkort

  Hantering av passerkort

  Programmera och utfärda nya passerkort med lätthet. Hantera förlorade, ersatta och borttappade kort med en enkel klickning.

 • Kaba tillträde med smarttelefon

  Kaba mobile access

  Kaba mobile access - tillträde med smarttelefon

 • Passerkontroll - Hyresgästhantering

  Hyresgästhantering

  Gör det möjligt för varje hyresgäst att administrera sina egna tillträdesrättigheter autonomt i ett delat användarsystem, vilket säkerställer integriteten och säkerheten för deras data.

 • Passerkontroll - Hantering av parkeringsplatser

  Hantering av parkeringsplatser

  Få din parkering att täcka sina egna kostnader genom effektiv hantering av parkeringsplatserna samtidigt som du minskar köer och utsläpp.

 • Passerkontroll - Nyckeldepåkontroll

  Nyckeldepåkontroll

  Skydda förvaringen av nycklar enkelt, effektivt och med komplett spårbarhet och minimera därmed förluster.

 • Matrix_Raumzonen_1200x1200.jpg

  MATRIX Professional Access

  The access control system for all fields of application

 • MATRIX_Konfigurationsdialog_1200x1200.jpg

  MATRIX Professional Connect

  The subsystem for SAP and other HR host systems

 • Besucherverwaltung_1200x1200.jpg

  MATRIX Professional Options

  The most relevant basic modules and options for MATRIX Professional

 • MATRIX_Zeitmanagement_1200x1200.jpg

  MATRIX Professional Time

  The modern WEB-based time management system