dormakaba

pExtra+ och DMS

Det flexibla cylinderlåset med extra skydd och långt nyckelpatent.

Stabil teknik med lång livslängd.

  • GeGe pExtra plus

    pExtra+

    Det flexibla cylinderlåset med extra skydd och långt nyckelpatent.

  • DMS cylinder and key

    DMS

    Stabil teknik med lång livslängd.