dormakaba
Support

Teknisk support

Vår tekniska support hjälper våra partners med tekniska frågeställningar samt vägledning vid felsökning eller montage.
Slutkunder hänvisar vi till inköpsställe eller närmaste dormakaba-partner. 

support.se@dormakaba.com

Telefon: 031-3091533 (Dormaprodukter)
Telefon: 016-4000125 (Kabaprodukter)