Passersystem för sjukhus

Effektivare drift och ökad patientsäkerhet med integrerade passerlösningar

Dagens situation

Hur kombineras effektivitet och välbefinnande inom sjukvården?

Vårdinrättningar måste uppfylla många krav och lagar. En högklassig vård måste vara säker, effektiv, framtidssäkrad och kostnadseffektiv. Optimerade processer räddar liv och sparar resurser.

Från sjukhus och kliniker till äldreboenden, vårdhem, apotek och laboratorier – vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och passersystem för vårdinrättningar. Våra innovativa och högklassiga lösningar stöttar personalen och bidrar till patientsäkerhet, effektiva processer och kostnadseffektivitet.

Sjukhus

Automatiska och beröringsfria entrésystem, hård- och mjukvarulösningar för passersystem bidrar till effektivare infektionskontroll på sjukhusets olika avdelningar och till högre säkerhet i byggnaden och för användarna.

Vårdhem

Våra innovativa passersystem minskar utmaningarna i samband med demensvård och bristande tillsyn på äldre- och vårdboenden. Det skapar integritet och säkerhet för de boende och underlättar samtidigt personalens arbete.

Fördelar

Heltäckande säkerhet

Vi erbjuder säkerhet för fastigheter, processer, system och data – och era investeringar.

Förhindra smittspridning

Vi bidrar till att minska smittspridning genom beröringsfria, automatiska entrélösningar, intelligenta passersystem och antimikrobiella ytor.

Effektiv organisation

Vi optimerar processerna för att öka säkerhet, transparent och effektivitet. Detta sparar tid, arbete och kostnader på lång sikt.

Bekvämare för patienter, besökare och personal

Våra anpassningsbara, attraktiva och lättanvända lösningar skapar en behaglig, bekväm och inbjudande miljö i byggnaden.

Lägre inköpskostnader

Alla passerlösningar som behövs från en och samma källa – för lägre kostnader och smidigare personflöden.

Komplett rådgivning

Våra experter erbjuder skräddarsydda lösningar för att uppfylla era individuella krav.

Omfattande service

Vårt globala servicenätverk hjälper er genom design, tillverkning och installation och under systemets hela livslängd.

Christian Müllner
"Med dormakabas lösningar har vi ett pålitligt och säkert låssystem som kan anpassas efter våra behov. Tack vare vårt långvariga samarbete har vi lärt oss att uppskatta dormakaba som en pålitlig partner."

Christian Müllner, MSc, MBA, Head of the Technology Department at St. Pölten University Hospital

Lösningar i ett ögonkast

Fokus på: TouchGo

Förena säkerhet med integritet

Hygenic solutions for patient rooms

En säker lösning som öppnas med en lätt beröring

På äldre- och demensboenden och psykiatriska kliniker arbetar man löpande för att optimera de boendes säkerhet och bekvämlighet. Passersystem måste respektera de boendes integritet och underlätta för personalen i vardagen. Vårt intelligenta låssystem TouchGo möter båda dessa krav.

TouchGo-systemet fungerar med en transponder som man kan ha i fickan. Det blir enklare att passera och man slipper leta efter nycklarna eller byta ut nycklar som kanske har kommit bort. Och personalen har händerna fria för annat. Genom en lätt beröring av handtaget identifierar låset vem som är behörig att komma in.


Översikt över funktionerna

Vår TouchGo-lösning förhindrar att dementa vårdtagare av misstag går in i någon annans rum – för ökad integritet och säkerhet för alla.

Din hand är nyckeln

Det digitala låset känner igen behöriga personer som bär nyckeln på sig, t.ex. runt handleden eller i fickan. Själva nyckeln behöver inte användas.

Ett system för alla dörrar

TouchGo kan integreras i byggnadens passersystem för enkel hantering av åtkomsten till patientrum, kontor, läkemedelsskåp och liknande.


Fördelar
  • Ökad integritet för de boende

  • Underlättar för personalen och frigör mer tid till patienterna

  • Användarvänlig och säker drift med handen som nyckel

  • Smart tillträde – fri rörlighet inomhus, kontrollerat tillträde utifrån

Hur kan vi hjälpa dig?

dormakaba

dormakaba Sverige AB

Kontakta oss!

T: 031 355 20 00

info.se@dormakaba.com