Podsumowanie produktu

Standard magistrali LON (lokalna sieć operacyjna) nadaje się do budowy wielkich systemów do sterowania wyjściami awaryjnymi TMS w rozległych, obszernych i zdecentralizowanych sieciach. Niemniej nadaje się również do niewielkich systemów, gdyż umożliwia parametryzację z centralnego punktu nadzoru oraz sterowanie i monitoring drzwi na drogach ewakuacyjnych.

  • Centralne zarządzanie TMS poprzez LON
  • Brak konieczności stałego działania serwera PC
  • Równoległa praca pulpitów operatorskich
  • Dostosowany do złożonych systemów śluz powietrznych o kilku drzwiach
  • Swobodny wybór topologii sieci
  • Nieograniczony zasięg sieci i liczby węzłów

Szczegóły Produktu

Brama TMS LON:
Brama do sieciowej współpracy jednostek dormakaba do sterowania wyjściami awaryjnymi z modułami TMS LON oraz do podłączania do systemów PC poprzez złącze USB w oprogramowaniu TMS Soft. Mając takie oprogramowanie można dowolnie ustawiać parametry i wyświetlać wyjścia.

Jednoportowy wzmacniak LON FTT:
Jednoportowy wzmacniak LON jest konieczny do rozszerzenia obwodu LON o dodatkowe 64 węzły i o długość szyny > 900 m.

Dziesięcioportowy wzmacniak LON FTT:
Dziesięciokanałowy wieloportowy wzmacniak LON jest konieczny do rozszerzenia obwodu LON o dodatkowe 64 węzły i o długość szyny > 900 m. Można go również używać jako routera LON.

Router LON LWL-FTT:
Router LON LWL (światłowodowy) do obsługi różnych kabli miedzianych i prędkości transmisji - na przykład FTT na okablowaniu LWL / światłowodowym. Nadaje się do stosowania w sekcji szkieletowej na kilku kilometrach.

Terminator sieci LON:
Rezystor kończący sieć LON FTT. Sieci o swobodnej topologii wymagają jednego terminatora, zaś sieci o topologii szynowej - dwóch.

Moduł wejście / wyjście DCW® LON/LAN:
Moduł  interfejsu magistrali, wyposażony w cztery dowolnie programowalne wejścia i wyjścia, do podłączania urządzeń o stykach analogowych przełączeniowych do magistrali systemowej DCW®. Ponadto, moduł można podłączyć do sieci poprzez moduł LON i bramę LON, bądź moduł LAN. W trybie LON/LAN można dowolnie parametryzować i wyświetlać wejścia i wyjścia za pomocą oprogramowania TMS Soft.

Emergency exit system TMS LON networking
Emergency exit system TMS LON networking
Emergency exit system TMS LON networking

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami