Podsumowanie produktu

Mając do dyspozycji podtynkowe komponenty układów sterowania firmy dormakaba można modernizować i rozszerzać zakres funkcji podtynkowych układów TMS. Wszystkie komponenty są gotowe do podłączenia do podtynkowej jednostki sterującej TL-S TMS Comfort lub skrzynki RZ TMS 2 do sterowania drogami ewakuacyjnymi. Nadają się one również do użytku w połączeniu z osłonami ościeżnicy w różnych zakresach przełączania.

  • Wszystkie podtynkowe komponenty TMS są wzajemnie kompatybilne
  • Podłączenie urządzeń do analogowych styków przełączających
  • Ekran dotykowy z zegarem odliczającym
  • Przyciski awaryjne i wyłączniki z kluczami
  • Czytniki kart do technologii szynowej DCW®

Szczegóły Produktu

TL-NC DCW®:
Przycisk awaryjny do otwierania systemu sterowania drogami ewakuacyjnymi TMS, dostosowany do łączenia z pulpitem sterującym RZ TMS 2 lub TL-S TMS 2 poprzez magistralę systemową DCW®. Wyposażony w alarm optyczno-akustyczny oraz system antywłamaniowy. Przycisk awaryjny zabezpieczono nietłukącym się szkłem ochronnym.

TL-ST:
Wyłącznik z kluczykiem dla podtynkowych terminali drzwiowych TL-UP Design, bądź podtynkowych systemów TMS Comfort, dostosowany do zamykania i otwierania drzwi, stosowany w układach sterowania wyjściami awaryjnymi i drzwiami.

Podtynkowy moduł wejście / wyjście DCW®:
Moduł złącza magistrali z dwoma lub trzema dowolnie programowanymi wejściami i wyjściami, do podłączania urządzeń z analogowymi stykami przełączającymi do magistrali systemowej dormakaba DCW®. Dostosowany do instalacji w skrzynkach urządzeń.

TSD S55 DCW®:
Ciekłokrystaliczny ekran dotykowy umożliwia sterowanie układami TMS oraz podgląd stanu systemu. Uprawniony użytkownik może zamykać i otwierać drzwi za pomocą rozmieszczonych losowo przycisków. Razem z modułem zegara ZM 208 DCW® ekran TSD można wykorzystywać, jako zegar odliczający. Podłączany jest poprzez magistralę systemową DCW®.

Syrena podtynkowa S55:
Wielofunkcyjna syrena instalowana w skrzynkach urządzeń. Ma 28 programowalnych dźwięków, międzynarodowy awaryjny sygnał ewakuacyjny oraz głośność regulowaną do 107 dB/A.

Podtynkowy czytnik kart DCW®: 
Podtynkowy czytnik kart z klawiaturą, do instalacji w różnych zakresach przełączania. Układ podłącza się do TMS poprzez magistralę systemową DCW®.

Emergency exit system TMS UP System Components
Emergency exit system TMS UP System Components
Emergency exit system TMS UP System Components

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami