Sieć TMS LON

 • Emergency exit system TMS LON networking

  1/5Emergency exit system TMS LON networking single-channel repeater

 • Emergency exit system TMS LON networking

  1/5Emergency exit system TMS LON networking

 • Emergency exit system TMS LON networking

  1/5Emergency exit system TMS LON networking modul

 • Emergency exit system TMS LON networking

  1/5Emergency exit system TMS LON networking multichannel repeaters

 • Emergency exit system TMS LON networking

  1/5Emergency exit system TMS LON networking USB Gateway

 • Emergency exit system TMS LON networking
 • Emergency exit system TMS LON networking
 • Emergency exit system TMS LON networking
 • Emergency exit system TMS LON networking
 • Emergency exit system TMS LON networking

Podsumowanie produktu

Standard magistrali LON (lokalna sieć operacyjna) nadaje się do budowy wielkich systemów do sterowania wyjściami awaryjnymi TMS w rozległych, obszernych i zdecentralizowanych sieciach. Niemniej nadaje się również do niewielkich systemów, gdyż umożliwia parametryzację z centralnego punktu nadzoru oraz sterowanie i monitoring drzwi na drogach ewakuacyjnych.

 • Centralne zarządzanie TMS poprzez LON
 • Brak konieczności stałego działania serwera PC
 • Równoległa praca pulpitów operatorskich
 • Dostosowany do złożonych systemów śluz powietrznych o kilku drzwiach
 • Swobodny wybór topologii sieci
 • Nieograniczony zasięg sieci i liczby węzłów
Szczegóły Produktu

Brama TMS LON:
Brama do sieciowej współpracy jednostek dormakaba do sterowania wyjściami awaryjnymi z modułami TMS LON oraz do podłączania do systemów PC poprzez złącze USB w oprogramowaniu TMS Soft. Mając takie oprogramowanie można dowolnie ustawiać parametry i wyświetlać wyjścia.

Jednoportowy wzmacniak LON FTT:
Jednoportowy wzmacniak LON jest konieczny do rozszerzenia obwodu LON o dodatkowe 64 węzły i o długość szyny > 900 m.

Dziesięcioportowy wzmacniak LON FTT:
Dziesięciokanałowy wieloportowy wzmacniak LON jest konieczny do rozszerzenia obwodu LON o dodatkowe 64 węzły i o długość szyny > 900 m. Można go również używać jako routera LON.

Router LON LWL-FTT:
Router LON LWL (światłowodowy) do obsługi różnych kabli miedzianych i prędkości transmisji - na przykład FTT na okablowaniu LWL / światłowodowym. Nadaje się do stosowania w sekcji szkieletowej na kilku kilometrach.

Terminator sieci LON:
Rezystor kończący sieć LON FTT. Sieci o swobodnej topologii wymagają jednego terminatora, zaś sieci o topologii szynowej - dwóch.

Moduł wejście / wyjście DCW® LON/LAN:
Moduł  interfejsu magistrali, wyposażony w cztery dowolnie programowalne wejścia i wyjścia, do podłączania urządzeń o stykach analogowych przełączeniowych do magistrali systemowej DCW®. Ponadto, moduł można podłączyć do sieci poprzez moduł LON i bramę LON, bądź moduł LAN. W trybie LON/LAN można dowolnie parametryzować i wyświetlać wejścia i wyjścia za pomocą oprogramowania TMS Soft.

Z przyjemnością pokażemy Ci więcej