Podsumowanie produktu

Dzięki dormakaba EACM (Enterprise Access Control Management) można zabezpieczyć swoją firmę przed nieautoryzowanym dostępem i zarejestrować godziny pracy swoich pracowników, łatwo i bezpośrednio z systemu SAP. Wciąż używa się standardowych interfejsów użytkownika i istniejącej infrastruktury IT. dormakaba EACM składa się z czterech podstawowych aplikacji, które umożliwiają zintegrowane zarządzanie dostępem oraz rejestrację czasu pracy w systemie SAP: pracownicy, kontrola dostępu, zarządzanie urządzeniami i nośnikami. Decydujący czynnik: wszyscy zaangażowani korzystają z kompleksowej funkcjonalności systemu. Z dormakaba EACM nie potrzeba żadnych dodatkowych podsystemów, ponieważ kontrola dostępu oraz czas i frekwencja są bezpośrednio zintegrowane z systemem SAP ERP. To zintegrowane podejście jest unikalne na rynku.

Szczegóły Produktu

dormakaba EACM access

dormakaba EACM access to organizacyjne rozwiązanie kontroli dostępu dla użytkowników SAP. Dzięki temu rozwiązaniu przyznanie uprawnień dostępu stanie się integralną częścią procesów biznesowych firmy.

 • Dział Kadr zarządza prawami dostępu pracownika w prosty i wygodny sposób w ramach systemu SAP.
 • Przyznanie praw i profili dostępu jest automatyczne i zależy od roli pracownika (lokalizacja, miejsce pracy, kwalifikacje itp.).
 • Pracownicy wnioskują o nowe prawa dostępu za pośrednictwem SAP Workflow.
 • Komponenty dostępu komunikują się bezpośrednio z systemem SAP.
 • dormakaba EACM access wykorzystuje istniejący system SAP, wykorzystując Organizational Management, Business Workflow, Authorization Management, Alert Management, oraz Reporting components.
 • Kontrola dostępu w systemie SAP może być aktualizowana do nowszych wersji, co czyni ją bezpieczną inwestycją; jest przejrzysta i skalowalna i zapewnia efektywność organizacyjną.


dormakaba EACM time

dormakaba EACM time zapewnia całkowicie zautomatyzowany proces RCP dla użytkowników SAP, od rejestracji czasu pracy do jego zliczania.

 • System rejestracji czasu pracy SAP ERP otrzymuje wszystkie dane zapisane na terminalach dormakaba i automatycznie oblicza różne godziny pracy dla każdego pracownika na podstawie zapisanego osobistego modelu czasu.
 • Pracownicy mogą rejestrować swoje godziny obecności i nieobecności oraz informować się o aktualnym stanie ich indywidualnych kont czasowych.
 • Bezpośrednia integracja z systemem SAP sprawia, że ​​rejestracja i obiektywne obliczanie czasu obecności jest jeszcze łatwiejsze.
 • dormakaba EACM korzysta z istniejącego systemu SAP, w szczególności z Organisation Management, Personnel Management, SAP Business Workflow, Authorisation Management, Alert Management oraz Reporting components.
 • Wszystkie inne zarejestrowane dane są przesyłane do odpowiednich modułów SAP w celu dalszego przetwarzania.
 • Zarządzanie rejestracją czasu w systemie SAP jest przejrzyste i skalowalne, to bezpieczna inwestycja, która będzie podlegać kontroli podczas audytów, zapewniając przy tym efektywność organizacji.

 

SAP solutions graphic
dormakaba EACM

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Skontaktuj się z nami