dormakaba
Grupa dormakaba

Kluczowe dane Grupy

w milionach franków CHF 
Rok finansowy zakończony 30.06.2017
w %
Rok finansowy zakończony 30.06.2016
w %
Sprzedaż netto
2,520.1
100.0
2,302.6
100.0
Wzrost organiczny w %
4.3

2.3

EBITDA
387.3
15.4
332.7
14.4
EBIT
327.0
13.0
278.2
12.1
Wynik ogólny
295.2
11.7
262.0
11.4
Dywidenda na akcję (w CHF)
14.01)

12.0


Bilans/kapitalizacja giełdowa
Aktywa ogółem
1,909.0

1,579.3

Zadłużenie netto
627.6

– 159.1

Kapitalizacja giełdowa
3,479.9

2,848.0

1) 2016 / 2017: propozycja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, forma podziału rezerw kapitałowych

Więcej informacji na temat obecnego roku obrotowego i wszystkich naszych powiązanych publikacji znajdziesz tutaj.