dormakaba

BIM Information

Forkortelsen BIM står for "Building Information Modeling" og refererer til den integrerte digitale planleggings- og byggeprosessen for bygninger og konstruksjoner. Denne prosessen muliggjør samhandling mellom og integrering av alle  deltakerne i byggeprosessen og sømløs utveksling av all relevant informasjon. I det ideelle tilfellet støtter BIM prosessen hele livssyklusen til en bygning: fra innledende planlegging og bygging til vedlikehold og til slutt riving.


BIM prossessen

"Building Information Modeling" er en samarbeidende prosess for planlegging, design, bygging og forvaltning av en bygning. Det er ideen for utveksling av data ved hjelp av standarder. Ideelt sett benytter BIM prosessen en sentralisert digital 3D-modell av bygningen (BIM-modell) som sin kjerneressurs. Hver deltaker til konstruksjonen bidrar med data til modellen og har tilgang til data levert av andre. På dette stadiet består BIM-modell av mindre komponenter (BIM objekter) som dører, vegger, utstyr etc. Ofte betraktet som enkle 3D CAD-tegninger, men BIM objekter er mye mer kompleks i sin struktur og gir større fleksibilitet og operativ bruk. 

Laget som enkeltobjekter, fungerer hver BIM komponent som et eget element i bygningen, og da lastet inn i prosjektmodellen, gjør det mulig for brukeren å se sammenhengen av denne komponenten med andre elementer i byggingen; for eksempel, ville en DORMA svingdør objekt har sine individuelle målinger lastet inn i modellen. Programvaren vil da varsle brukeren om objektet er større enn sin strukturelle åpning eller overgår / brudd andre begrensninger. Prototyping av et prosjekt i BIM vil bidra til å øke effektiviteten i planleggingsfasen som potensielle sammenstøt på byggeplassen blir forhindret. 

BIM objekter gjør det raskere og enklere for arkitekter og designere til å forstå og implementere dør kontroller, automasjon og andre DORMA produkter. Etter ferdigstillelse av bygget, kan all informasjonen tjene den endelig byggeier eller vedlikeholdsleverandøren, da alle produktene er klart identifiserbare og angir når service er nødvendig.


Fordeler

Bruk av BIM er svært gunstig for sluttbrukerne - ikke bare i bygningens første etablering; for eksempel sikrer det også dannelse av gyldige datablad for vedlikehold. En annen fordel med BIM er at store mengder av informasjonsdata lett kan styres og lastes inn i en passende dimensjonert tegning. Så en blåkopi av beslagbeskrivelse for en dør på et sykehus potensielt kan ta minutter i stedet for dagesvis å ta fram.

  • Færre feil - Problemer identifiseres i et svært tidlig stadium av prosjekteringen. I sluttfasen vil dette redusere kostnader til endringer.
  • Høyere effektivitet - Standarder for datautveksling gir sømløse prosesser og redusert tid til tilpasninger og planlegging av modifikasjoner.
  • Bedre design - Ved å bruke høyoppløst visualisering kan eiere se sin bygning på et svært tidlig stadium og lettere vurdere designen.
  • Redusert risiko - Forvaltere kan forbedre driftssikkerheten. All informasjon er lett tilgjengelig over hele livssyklusen.