dormakaba

Bærekraft

For å bli en bransjeleder og skape tillit til forretningsvirksomheten, tilbyr dormakaba innovative og bærekraftige produkter, tjenester og løsninger. I økende grad er det nødvendig med ansvarlig forretningspraksis og miljøvennlige produkter i byggebransjen, for kunder, partnere, lovgivere og sluttbrukere. Bærekraft er dermed en av de viktigste suksessfaktorene for å bli anerkjent som en pålitelig bransjeleder. Derfor har bærekraft blitt forankret som en hjørnestein i selskapets forretningsstrategi. Les mer om vår forpliktelse, tilnærming, rapportering og relaterte produktdeklarasjoner.

Forpliktelse

Vi er forpliktet til å fremme en bærekraftig utvikling i hele vår verdikjede i tråd med vårt økonomiske, miljøhensyn og sosiale ansvar mot dagens og fremtidige generasjoner.

Vi søker en åpen og transparent dialog med alle interessenter for å definere strategier og handlinger basert på klare mål og kontinuerlig forbedring, og vi rapporterer aktivt om vår fremgang.

Sustainability_Approach

Metode

dormakaba er forpliktet til å bygge sin bærekraftstrategi i tråd med selskapets mest relevante områder.

Mer
Sustainability_Reporting

Rapportering

Vi ønsker å oppfylle merkevareløftet ved å skape åpenhet om våre bærekraftige leveranser.

Mer
Sustainability_Product declarations

Produkt erklæringer

Bærekraftige produkter blir stadig viktigere i byggebransjen.

Mer