dormakaba
Newspapers

dormakaba tilbakekaller nødutgangsbeslag av type DEA 901 solgt i perioden 2. september 2012 - 28. juni 2016

Bolagsverket i Sverige har pålagt dormakaba å tilbakekalle beslag av typen DEA 901 solgt i perioden 2. september 2012 - 28. juni 2016, da enktelte av beslagene ikke oppfyller de spesifiserte kravene og dermed kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Vi har i mange år solgt nødutgangsdeler DEA 901 på det skandinaviske markedet. I 2016 gjennomførte Boverket en kontroll som viste at vi ikke hadde fullstendig dokumentasjon av nødutgangsbeslaget DEA 901 mellom 2012-09-02 og 2016-06-28. Boverkets tester viste også at beslaget kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Da det ble oppdaget, gjorde vi strakstiltak. Ingen avvik eller hendelser med DEA 901 er rapportert i løpet av disse årene.

Vi utførte testene igjen i samsvar med gjeldende standarder, forskrifter og dokumentasjonskrav, og 29. juni 2016 fikk vi en ny godkjenning av DEA 901 på plass. Boverket har også funnet at armaturene til dormakaba DEA 901 har oppfylt kravene siden 29. juni 2016.

Når vi tilbakekaller dette produktet, er det en rekke punkter som må oppfylles. Vi vil informere våre kunder samt andre deler av forsyningskjeden og sluttkunder om at vi vil erstatte DEA 901 og tilby en god løsning som ikke medfører noen vesentlig ulempe eller omkostning ved utskiftning av produktet.

For å gjøre det så lett som mulig for dem som har kjøpt DEA 901 i løpet av denne perioden, har vi utarbeidet et tilbud ifm tilbakekallelsen.

Tilbakekallelsen gjelder for følgende artikkelnumre:
7030000000123
7030000002973
7030000008850
7030000008851

Tilbud i forbindelse med utmelding av DEA 901

  • I forbindelse med retur gir dormakaba nye nødutgangsbeslag DEA 901 gratis.
  • I forbindelse med utskifting av monterte beslag fra gjeldende tidsperiode, vil dormakaba godtgjøre deg for lønnskostnader, kjørelengde godtgjørelser og erstatningsprodukter som følger:
    - Arbeidstid for å endre produktet: 500 NOK/ time
    - Første 20 km: 150 NOK og de følgende 10 km: 50 NOK / 10 km
    - Erstatningsprodukt DEA 901


Kostnader som overstiger dette kan refunderes av dormakaba forutsatt at du har mottatt dormakabas godkjenning på forhånd. For slik godkjenning, kontakt din representant for dormakaba.

Tilbudet gjelder til 1. april 2020

Har du spørsmål om hvordan du drar fordel av tilbudet?

Kontakt Thomas Sann, thomas.sann@dormakaba.com
Andre spørsmål?
Kontakt Marcus Täck, VP Marketing, marcus.taeck@dormakaba.com

Tlf: +46 (0) 708 18 78 09