dormakaba
Newspapers

Produktinformasjon om EAC

Forandringer i produktutvalget av V3-produkter

 

Bakgrunn:

I 2013 ble evolo produktutvalg introdusert, en ny programvare og en ny serie av lesere med ny teknikk og funksjonalitet. 

Evolo erstattet tidligere elolegic (N, T och U-line, med leseteknikken Legic Prime) som hadde vært på markedet i ulike versjoner i over 10 år.

Med introduksjonen av evolo-produktene hadde man også mulighet for å bestille evolo-produktene med Firmware U300 for bruk sammen med tidligere elolegic programvare (KEM v3.x). Programvaren til elolegic ble ikke lenger solgt etter 2013 ved introduksjonen av evolo, og fungerer ikke sammen med operativsystemene som er installert på nye datamaskiner. Følgende gjelder bare for lesere (lesere, c-lever osv.), brukermediene påvirkes ikke av dette. 

Siden 2013 har salget av U300-enheter gått jevnt ned siden det kun var for service / utvidelse av eksisterende systemer, der programvaren ikke ble oppgradert.

1. juli 2018 opphører produksjonen av U300-produkter, etter det kan vi kun levere så langt lageret rekker. Dette gjelder også programmeringsenheten 1364 som brukes til programmering av enheter med firmware N, T eller U-line.

 

Påvirkning på eksisterende systemer

Legic Prime media kan også brukes i evolo-produkter. For de systemer som fortsatt bruker KEM v3.x eller annen programvare sammen med programmeringsenheten 1364 betyr det at de bør oppgradere programvare og programmeringsutstyr. Dette for å ha planlagt for hvordan man skal håndtere systemet dersom det må endres eller kompletteres i fremtiden, for eksempel:

  • Ny datamaskin
  • Systemet utvides med flere dører
  • Noen av de eksisterende elektroniske enhetene må byttes ut / repareres

 Det er viktig å påpeke at de eksisterende systemene med N, T eller U-line produkter også i fremtiden kan håndteres og programmeres i for eksempel evolo- og exos-programvare, men programvare og programmeringsutstyr må oppdateres og i et lengre perspektiv oppgraderes til evolo-lesere.