dormakaba
Newspapers

Produktinformasjon evolo: Systemnivåer

Vi ønsker å tilby dere markedets mest konkurransedyktige produkter innenfor evolo-sortimentet og utfører derfor en større endring fra og med 1. januar 2019.

Forandringen skjer først og fremst for å kunne gi dere muligheten til å fortsatt være konkurransedyktige med våre produkter uansett størrelsen på installasjonene dine.

Frem til nå har dormakaba hatt en felles pris på evolo-komponenter uansett hvilket system evolo-komponenten skal kommunisere med, som for eksempel evolo Smart eller evolo Manager.

Fra 1. januar 2019 kommer vi til å levere våre evolo-komponenter i tre ulike systemnivåer eller "system levels".

Målet vårt er å senke listeprisene på de «nye» evolo-komponentene som kobles til de enkelte systemene i systemnivå 1, men også i systemnivå 2. Ambisjonen vår er å opprettholde dagens priser på systemnivå 3, det kan forekomme avvik på enkelte produkter. Komponenten vil se helt identisk ut, og det er bare en firmware i komponenten som skiller denne fra det enklere til et større system. Dette forsvarer at en oppgradering av komponenten kan gjøres ved å gjenbruke enhetene med en oppgradering til et «større» system.

Vi har gruppert systemnivåene innenfor disse kriterier:


I vår kommende prisliste vil de nye artikkelnumrene fremkomme for samtlige evolo produkter i deres respektive systemnivå.