dormakaba
Newspapers

Utgått fra vårt produktsortiment

Elektriske sluttstykker har utgått fra vårt produktsortiment
Fra og med 07.02.2020 har produktseriene DES 721, DES 820, DES 821 samt DEF utgått fra dormakabas sortiment og kan ikke lenger bestilles. De artikkelnumrene som er utgått er:
7030000002944    ELSLUTBLIK DES 721
7030000002951    MONTERINGSSTOLPE DEF 472
7030000002952    MONTERINGSSTOLPE DEF 494
7030000002954    MONTERINGSSTOLPE DEF 473
7030000002955    MONTERINGSSTOLPE DEF 483
7030000002957    MONTERINGSSTOLPE DEF 482
7030000002959    MONTERINGSSTOLPE DEF 486
7030000002946    ELSLUTBLECK DES 820
7030000002947    ELSLUTBLECK DES 821
7030000002960    MONTERINGSSTOLPE DEF 3833
7030000002961    MONTERINGSSTOLPE DEF 383
7030000002962    MONTERINGSSTOLPE DEF 3832
7030000002963    MONTERINGSSTOLPE DEF 384
7030000002964    MONTERINGSSTOLPE DEF 385
7030000002965    MONTERINGSSTOLPE DEF 386
7030000002966    MONTERINGSSTOLPE DEF 373
7030000002967    MONTERINGSSTOLPE DEF 374
7030000002968    MONTERINGSSTOLPE DEF 375
7030000002969    MONTERINGSSTOLPE DEF 376
7030000002970    MONTERINGSSTOLPE DEF 382
7030000011907    FACE PLATE DEF 3834
7030000011908    FACE PLATE DEF 3844
7030000011909    FACE PLATE DEF 3854
7030000012012    MONTERINGSSTOLPE DEF 3886

Låshus av serien ”InTello” fases ut
Den 01.02.2020 startet vi med utfasing og sluttforbruk av InTello DML 903 og DML 913 med tilbehør. De artikkelnumrene som fases ut er:
Benevnelse    Artikkelnr
MOTORLÅS DML 903 S INTELLO BASIC    7030000014887
MOTORLÅS DML 913 S INTELLO BASIC VÄ    7030000014888
MOTORLÅS DML 913 S INTELLO BASIC HÖ    7030000014889
Forend asymetric, DML 903    7030000006824
Forend asymetric, DML 913    7030000006825
Forend symetric, DML 903    7030000009314
Forend symetric, DML 913    7030000009315
Monitoring unit DORMA Intello    7030000003984
USB circuit board DORMA Intello    7030000003985
Relay unit for TMS, DORMA Intello    7030000007216
MOTORLÅS DML 803 S INTELLO 35 BASIC    7030000014883


ENCRYPTED InTello
Fra og med 01.02.2020 faser vi også ut hele sortimentet av krypterte versjoner av produktserien DML / InTello fra dormakaba Scanbalts sortiment.  
Det gjelder følgende artikkelnumre:
MOTORLÅS SATS DML 903 S INTELLO KRYPT – 7030000009963
MOTORLÅS SATS DML 913 S INTELLO KRYPT VÄ – 7030000009964
MOTORLÅS SATS DML 913 S INTELLO KRYPT HÖ – 7030000009965
MOTORLÅS SATS DML 803 S INTELLO KRYPT – 7030000009966
MOTORLÅS DML 903 S INTELLO KRYPT – 7030000014892
MOTORLÅS DML 913 S INTELLO KRYPT VÄ – 7030000014893
MOTORLÅS DML 913 S INTELLO KRYPT VÄ – 7030000014894
STYRENHET DML INTELLO KRYPT – 7030000009971
KRYPTERINGSATS INTELLO KRYPT+AKT KORT - 7030000010155