dormakaba

DORMA Sluttstykke for tre og ståldører

DORMA tilbyr flere forskjellige sluttstykker. Vi har blandt annet standard sluttstykker og sikkerhetssluttstykker . Se vårt sortiment til venstre.

  • Robust konstruktion
  • Modern design
  • Justeringsmuligheter for ulike karmdybder
Nedlastninger

Product details

Allment

Sluttstykker er laget for å passe de ulike dører. Alle har også justeringsmuligheter.

Sikkerhetssluttstykket passer for ytterdører og andre typer dører som skal ha en godkjent låseenhet. 

Sikkerhetssluttstykke

Bruksområde sikkerhetssluttstykke
Plant sluttstykke for skalkesikring og andre viktige dører.
Brukes sammen med modullås.
Funktionsbeskrivelse
Sluttstykke med kåpe for beskyttelse mot angrep og manipulering mot låsens reile.
Justerbar støtteskrue for eliminering av svikt i karm.
Justerbare lepper for instilling av listetrykk.
Monteres med ”skrå” skruer for ekstra kraftig forankring i karm.
Teknisk data
– oppfyller krav ifølge EN 12209 og Svensk Standard SS 3522, klass 3
– Kan inngå i låsenhet som skal ha en forsikringskodkjent løsning
– Overflatebehandling: fkr matt

Standard sluttstykket

Bruksområdet standard sluttstykket
Plant sluttstykke for dører uten krav på godkjent låseenhet
Brukes sammen med modullås
Funktionsbeskrivelse
Sluttstykket holder døren stengt gjennom fallens eller reilens inngrep
Teknisk data
– overflatebehandling: fkr matt

Product downloads