dormakaba
Support

Salgsupport

SELGERE MOT LÅSESMEDER / PARTNERE
Sales Locksmith 
Kai Stenheim 
Tlf: 95 98 79 00
kai.stenheim@dormakaba.com
Sales Locksmith
Per–Kristian Tharaldsen
Tlf: 90 82 07 17
per-kristian.tharaldsen@dormakaba.com
Store Sales
Jon Akerlie 
Tlf: 40 80 02 43 
jon.akerlie@dormakaba.com

SELGERE MOT INDUSTRI / OEM
Sales Industry
Bjørn Mathisrud 
Tlf: 90 03 29 74    
bjorn.mathisrud@dormakaba.com
Sales Industry
Bjørn Yngvar Eriksen
Tlf: 95 98 79 15
bjorn.eriksen@dormakaba.com