dormakaba
craftsman_1040x260
Ensuring you’re always open for business

Schuifdeuren

Schuifdeurbediening en veiligheidscontroles

Activering

Loop in een normaal tempo naar de deur toe. De deur moet starten met te openen voordat u minimaal 1000 mm van de deur bent. Als de deur een vluchtweg is, geldt een minimum van 1500 mm in de vluchtrichting.
Herhaal dit voor de andere zijde als de deur tweezijdig functioneert.

Veiligheid

Opmerking: Voor het testen van de veiligheidssensoren raden wij aan een goedgekeurd testobject van 200 mm x 300 mm x 700 mm hoog te gebruiken om de veiligheid van de deur te testen zoals beschreven in EN16005. Activeer de deur om te openen, plaats het testobject in de deuropening, loop weg uit de deuropening en controleer of de deur open blijft.
Verwijder het testobject uit de deuropening, na korte tijd moet de deur sluiten.
Plaats het testobject bij sensoren die de deur bewegen direct onder de sensor. Wanneer de deur geactiveerd is, moet deze met een lagere snelheid worden geopend.

Low Energy Schuifdeuren

 • Mogelijk niet uitgerust met de hierboven beschreven veiligheidsvoorzieningen
 • Hebben vaak handmatige activeringscomponenten
 • Schuiven met lagere snelheden en met lagere kracht
 • Stopt in de openingsrichting wanneer deze wordt geblokkeerd en gaat verder nadat de blokkade is verwijderd.
 • Schuift weer open bij blokkade in de sluitrichting.

Algemene opmerkingen

 • Controleer of het deurgebied geen gevaar voor struikelen of wegglijden oplevert.
 • Controleer alle deurpanelen op gebroken/gescheurd glas.
 • Controleer alle deuren op correcte waarschuwing en informatieborden.
 • Controleer de positie en beveiliging van schermen en barrières
 • Controleer de werking van de hand- of afstandsbediening en, indien aanwezig, de noodstopknop.
 • Controleer op objecten die kunnen afleiden en obstructies in de buurt van de deuren.
 • Controleer of alle apparatuur en bekabeling stevig vastgezet is

Als u vragen hebt over een van de bovenstaande items, neem dan contact op met onze dormakaba serviceafdeling. Veiligheidsvoorzieningen voor alle deuren moeten ten minste eenmaal per jaar door een gecertificeerde technicus worden gecontroleerd.
Als u een probleem hebt dat u niet kunt verhelpen, schakelt u de deur uit en belt u dormakaba op 088-3523323.