dormakaba
pic_verticals_residental_3
Career

Adatvédelmi tájékoztató pályázóknak és munkavállalóknak

A.    Felelős adatkezelő

 dormakaba Magyarország Zrt.

1044 Budapest

Óradna utca 3/b.

Tel: 06 (1) 350 1011

personaldata.hu@dormakaba.com

B.    Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyeket a kapcsolatfelvétel során kapunk Öntől.

A pályázók esetében erre az álláspályázat során kerül sor, amikor vagy a munkaközvetítő szolgáltató adja meg nekünk az Ön kapcsolattartási adatait, pályázati okiratait, vagy Ön, amikor közvetlenül jelentkezik be hozzánk e-mailben. Ha Ön személyesen adja be pályázatát, akkor is sor kerül adatgyűjtésre.

Emellett kezeljük azokat a személyes adatokat is, amelyeket az Ön hozzájárulásával nyilvánosan elérhető forrásokból (pl. olyan közösségi hálókról, mint a Facebook vagy a LinkedIn) szerzünk meg, vagy amelyeket az Ön hozzájárulásával a dormakaba Csoport más társaságai vagy más külső felek továbbítanak a részünkre.

Ezúton adunk tájékoztatást arról, hogy a raktár épületben elektronikus megfigyelőrendszer (3 db rögzített képes térfigyelő kamera) alkalmazására kerül sor, melynek segítségével szintén személyes adatokat gyűjtünk.

A kamerák látószöge a raktári terület A, B, C, D, E szektorára és az átvételi területre irányul.

A dormakaba Magyarország Zrt. társaságnál az Ön munkaviszonyához szükséges személyes adatok az alábbiak:

·         Személyazonosító és kapcsolattartási adatok (pl. megszólítás, név, cím, születési dátum, állampolgárság, nem, családi állapot, vannak-e gyermekei, e-mail cím, telefon- és mobilszám);

·         Bankszámla adatok (pl. az IBAN vagy BIC kódja);

·         Információk az Ön munka- vagy tartózkodási engedélyéről;

·         Adatok az Ön személyes képesítéseiről, pl. érettségi bizonyítvány, szakképzettség, nyelvismeret, bizonyítványok;

·         Önéletrajz (előző munkáltatók és munkakörök);

·         Egészségbiztosítási státusz, adóazonosító, adózással kapcsolatos információk;

·         Korábbi munkareferenciák;

·         Biztosítás (pl. kockázati biztosítás, nyugdíj előtakarékosság stb.);

·         Adott esetben: fogyatékossági állapot, szülési szabadság, nyugdíjba vonulás, munkáltatói felelősségbiztosítás;

·         Fizetés (alapfizetés, ismétlődő kifizetések és levonások, egyszeri kifizetések, foglalkoztatási és túlélő hozzátartozói nyugdíjak); letiltások; vállalati autó (nem készpénzes juttatások,);

·         Adott esetben: felvételi vagy gyakornoki bizonyítvány;

·         Adott esetben: meghatalmazás, megbízások, másodállás;

·         Értékelések (próbaidős értékelés, teljesítményértékelés stb.), figyelmeztetések, intések;

·         Adott esetben: munkahelyi és közlekedési balesetek során szükséges egyéb adat;

·         Belépés ideje; áthelyezési és távozási idő; távozás oka;

·         Be- és kijelentkezések, szabadság, rendkívüli szabadság, jelenléti kimutatás, felmondási idők;

·         Érintett biztonsági kamerák által rögzített képmása és magatartása

·         Adott esetben az Ön autójának rendszáma.

Amennyiben Ön ideiglenes szerződés alapján kerül munkaviszonyba, ezeket az adatokat a bérbevevő már megkapta, és továbbítani fogja őket a dormakaba Magyarország Zrt. felé a szerződés megkötése vagy teljesítése céljából.

C.    Az adatkezelés célja és jogalapja

Azzal a céllal kezeljük az Ön személyes adatait, hogy munkaviszonyát létrehozzuk, teljesítsük és azzal kapcsolatos jogainkat gyakoroljuk.

1.      A szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése

Eleinte az adatkezelés célja a megfelelő jelöltek kiválasztása.

Amennyiben Önnel munkaszerződést kötünk, az Ön személyes adatait tárolnunk és használnunk kell annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk az olyan kötelezettségeinket, mint az Ön bérének kifizetése, vagy egyéb juttatások, például vállalati autó és egyéb szolgáltatások nyújtása.

Azért is szükségünk van az Ön adataira, hogy munkavállalóként képezhessük Önt, és személyre szabott képzési tevékenységeket és karrierlehetőségeket dolgozhassunk ki Önnel együtt.

Az emberi erőforrások részleg személyes aktát fog létrehozni az Ön személyes adatainak kezelésére. Ez tartalmazza mind az Ön pályázói adatait, mind azokat a dokumentumokat és szerződésmódosításokat, amelyek az Ön dormakabával szembeni folyamatos munkaviszonyából származnak.

Az Ön személyes munkakörétől függően előfordulhat, hogy az Ön hátterével kapcsolatban megbízhatósági vagy biztonsági ellenőrzés szükséges, mielőtt bizonyos vevőket vagy területeket bízhatunk Önre (pl. légiközlekedés védelme).

Az emberi erőforrások részleg tevékenységei során (workshopok, csapatépítés, egyéni képzés, vezetőképzés, egyedi fejlesztési intézkedések) a személyes adatokat rendszeresen feldolgozzuk a célkitűzés, a cél és a folyamat előrehaladásának megfelelően. Az adatfeldolgozás általában a résztvevők nevét, szakmai kapcsolattartási adatait, valamint a workshopok vagy egyéni tevékenységek eredményeit érinti.

Amennyiben Ön munkaszerződése szerint vállalati autó használatára jogosult, szükséges, hogy rendszeresen ellenőrizzük az Ön gépjárművezetői engedélyének érvényességét.

2.     Bűncselekmények kivizsgálása esetén

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a munkavállalók személyes adatait kezeljük bűncselekmények kivizsgálása céljából. Ehhez egyértelmű, dokumentálható indokokkal kell alátámasztani a gyanút, hogy az érintett személy a munkavégzés során bűncselekményt követett el, és hogy ezeknek az adatoknak a kezelése az érdekek mérlegelése alapján a kivizsgáláshoz szükséges.

3.     Vagyonvédelem

 

A raktár épületben felszerelt térfigyelő kamerák alkalmazására a munkahelyen tárolt, jelentős értéket képviselő eszközök, értéktárgyak védelme céljából kerül sor.

 

D.    A személyes adatok címzettjei

Vállalatunkon belül az Ön adataihoz olyan személyek vagy irodák férhetnek hozzá, akik vagy amelyek számára azok a társaságnál betöltött szerepük elvégzéséhez, illetve szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek.

·         Az emberi erőforrások fejlesztésére vonatkozó információkat az emberi erőforrások részleg, valamint a személyes oktatók, instruktorok vagy más emberi erőforrás fejlesztési szolgáltatók megosztják egymás között. Ezeket a szolgáltatókat titoktartási megállapodás és adatfeldolgozási szerződés kötelezi, emellett kötelesek betartani a jogszabályok adatvédelmi előírásait is.

·         Bizonyos körülmények fennállása esetén a személyes adatokat közintézmények (pl. adóhatóságok, munkaközvetítő központok, integrációs hivatalok), társadalombiztosítási hivatalok, igazságszolgáltatási és rendvédelmi szervek (pl. rendőrség, ügyészségek, bíróságok), ügyvédek és közjegyzők, valamint könyvelők is megkaphatják.

·         Emellett utazási irodák részére is megküldjük az Ön adatait üzleti útjainak szervezése céljából.

·         Amennyiben Ön szerződésileg vállalati autóra jogosult, a bérbeadó megkapja az Ön kapcsolattartási adatait.

Különösképpen a következő címzettek kaphatják meg az Ön személyes adatait:

·         Kereskedelmi társulások;

·         Pénzügyi hatóságok;

·         Társadalombiztosítási hatóságok, pl. egészségbiztosítási pénztárak, nyugdíjbiztosítási pénztárak stb.;

·         Üzleti partnerek

·         Biztosítótársaságok;

·         Könyvelők;

·         Társadalombiztosítási és adóügyi ellenőrök;

·         ISO ellenőrök;

·         Hatóságok (megbízások körében);

·         Ipari és kereskedelmi kamara, egyetemek, képző műhely (gyakornokok esetében);

·         Foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi központ;

·         Lízing társaságok

·         Az elektronikus megfigyelőrendszer segítségével gyűjtött adatokhoz a raktárvezető, egyéb vezető beosztású munkavállalók, valamint az üzemeltetést végző IT-személyzet fér hozzá.


E.    Átadás harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek

Főszabály szerint csak az Európai Gazdasági Térségen belüli címzetteknek adjuk át az Ön személyes adatait.

 

F.    A tárolás időtartama

Minden esetben töröljük az Ön személyes adatait, amint az adatkezelés célja megszűnt, valamennyi kölcsönös kötelezettség teljesítve lett, és nem áll fenn egyéb törvényi kötelezettség vagy indok, ami az Ön adatainak tárolását megköveteli.

Törvényes adattárolási kötelezettségek különösen a munkaügyi, társadalombiztosítási és adózási jogszabályokból adódnak.

Az elektronikus megfigyelőrendszer segítségével gyűjtött adatokat az Adatkezelő 3 napig tárolja.

G.    Az Ön adatvédelmi jogai

Önt az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg a jogszabályi rendelkezések szerint:

1.     a dormakaba Magyarország Zrt.  által tárolt személyes adatokkal kapcsolatos tájékozódás joga (EU-GDPR 15.cikke), valamint

2.     a helyesbítéshez való jog (EU-GDPR 16. cikke),

3.     a törléshez való jog (EU-GDPR 17. cikke),

4.     az adatkezelés korlátozásához való jog (EU-GDPR 18. cikke),

5.     az adathordozhatósághoz való jog (EU-GDPR 20. cikke),

6.     és a tiltakozáshoz való jog (az EU GDPR 21. cikke)

Emellett Önnek joga van arra, hogy panaszt tegyen a felelős felügyelő hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, illetve keresetlevél útján bírósághoz fordulhat. Az eljárást lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult megindítani.

H.    Szükséges megadnom Önöknek a személyes adataimat?

A munkaviszony részeként Önnek meg kell adnia azokat a személyes adatokat, amelyek a munkaviszony megkezdéséhez, teljesítéséhez és megszüntetéséhez, valamint a kapcsolódó szerződési kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyeket törvényi kötelezettségeink alapján kell kezelnünk. Ilyen adatok nélkül általában nem tudunk munkaszerződést kötni Önnel vagy azt teljesíteni.

I.      A tiltakozási jog

1.     A tiltakozási jog egyes esetekben

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen az adott személyes helyzetéből adódó okok miatt, amennyiben az adatkezelés az EU GDPR 6. cikke 1 bekezdésének e. pontjában (közérdekű adatkezelés) és az EU GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontjában (adatkezelés az érdekek mérlegelése céljából) meghatározott jogi alapon történik. Ugyanez vonatkozik az e feltétel által támogatott profilkészítésre is.

Amennyiben tiltakozást nyújt be, tartózkodunk az Ön személyes adatainak a kezelésétől mindaddig, amíg olyan kötelező, jogszerű okokat nem tudunk bemutatni az adatok kezelésére, amelyek fontosabbak, mint az Ön érdekei, jogai és szabadsága, vagy jogszerű követelések érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálják.


2.     Az Ön tiltakozásának címzettje

Bármilyen formátumban beküldheti a tiltakozását „Tiltakozás” tárgy megnevezéssel a következő címre, nevének, lakcímének és születési dátumának megadásával:

 

dormakaba Magyarország Zrt.

1044 Budapest

Óradna utca 3/b.

personaldata.hu@dormakaba.com

 

Köszönjük, hogy időt fordított a pályázókra és munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi tájékoztatásunk elolvasására.